Laululuik

Liiginimi eesti keeles Laululuik
Liiginimi ladina keeles Cygnus cygnus (L.)
Rahvapäraseid nimesid Suur luik, joude.
Kehamõõtmed Natuke väiksem kühmnokk-luigest, tiiva pikkus 58...62 cm
Kehamass Kuni 10 kilogrammi.
Levik Laululuik on levinud Euraasia taiga- ja metsatundravöötmes alates Islandist, põhja- Rootsist ja Põhja-Soomest kuni Vaikse ookeanini. Levila nihkub aeglaselt lõuna poole.
Arvukus Eestis tuntud eelkõige massilise läbirändajana, kelle hulk on viimase veerandsajandi jooksul langenud. Pesiteseb ~5 paari.
Elupaik ja -viis Rännetel peatuvad nii merel kui ka siseveekogudel,teostades päeva jooksul hädaohutust paigast regulaarseid lende madalmere toidualadele.
Ränne Läbiränne algab kevadel märtsis, lõpeb mais, sügisel aga algab läbiränne oktoobis ja lõpeb novembri keskpaigaks.
Toitumine Põhitoiduks taimed, aga ka selgrootud loomad.
Pesitsemine On teada vaid üksikud pesitsemisjuhud Lavassaare järvel ja Lehtse turbakarjäärides.
Ohustatus ja kaitse Laululuik on looduskaitse all, kuuludes kaitstavate loomade II kategooriasse.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri