Habekakk

Liiginimi eesti keeles Habekakk
Liiginimi ladina keeles Strix nebulosa Forst.
Rahvapäraseid nimesid Lapi kakk, öökull
Kehamõõtmed Peaaegu kassikaku suurune. Üldpikkus kuni 72 cm, tiivapikkus isalinnul 41...46 cm, emalinnul 44...47 cm.
Kehamass Keskmiselt 600...1000 g.
Levik Habekakk on levinud Euraasias ja Põhja-Ameerika lääneosas, peamiselt okasmetsade vööndis. Levila põhjapiir ulatub Põhja-Norrani ja lõunapiir Kesk-Uuralini. Eestis on habekakk üliharuldane haudelind, kelle pesitsemise kohta pärinevad viimased andmed eelmisest sajandist.
Arvukus Eestis vaid üliharv talikülaline ja läbirändaja. Mitme aasta kohta vaid mõni kohtamisjuhtum.
Elupaik ja -viis Elupaigana eelistab soiseid kuusikuid, okas-segametsi Aegviidu ja Kõrvemaa metsades.
Ränne Valdavalt talikülaline, üksikutel juhtumitel nähtud ka kevadel ja varasuvel. Karmidel talvedel on täheldatud väikesearvulist sisserännet ehk invasiooni.
Pesitsemine ja areng Eestis ei pesitse, täpsemad andmed pesitsemise ja arengu kohta puuduvad.
Koht ökosüsteemis Täiskasvanud linnul puuduvad vaenlased.
Ohustatus ja kaitse Habekakk kuulub kaitstavate liikide I kategooriasse.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri