Pehme madar
(Galium mollugo)
hobumaitsed, valged maitsed, meelispea, pütiautamiserohi

Pehmet madarat võib pidada Eesti üheks tavalisemaks madaraliigiks. Eriti sage on ta Lõuna-Eestis, kus teda leidub heinamaadel üsna massiliselt. Tal on maa all peidus pikk roomav ja üpris vanaks elav risoom. Sellel tekkivatest pungadest kasvavad maa-alused roomavad võsundid, millest võib igaühest areneda ka maapealne vars. Seega kuulub suur hulk maapealseid võsusid sageli vaid ühele taimele. Kui risoomiharu ühendus emataimega katkeb, võib see alustada iseseisvat elu.

Loomulikult paljuneb pehme madar ka seemnete abil ja seejuures ei saa sugugi öelda, et see oleks vähetähtis levimisviis. Pehme madar on meie üks suurema õite ja viljade arvuga madaraliike. Tema õied on küll väga väikesed, ent koondunud pikka ja küllaltki kitsasse tipmisse kobarasse. Määramisel on pehme madara jaoks olulised tunnused õite valge värvus ja õiekrooni jagunemine neljaks teravaks tipmeks. Õite värvi poolest erineb ta väga sarnasest hobumadarast. Viimane kasvab sagedamini Põhja- ja Lääne-Eesti paepealsetel aladel. Kuid võib tekkida küsimus, kas enne ja peale õitsemist ei saagi neil vahet teha. Saab küll. Selleks tuleb katsuda vart. Pehme madara vars on selgesti kandiline, hobumadara oma ruljas. Et need kaks liiki on siiski väga lähedased, näitab ka tõsiasi, et üpris sageli võib kohata kahvatukollaste õitega kollakat madarat, kes on tekkinud hobu- ja pehme madara ristumisel saadud viljadest. Samuti näitavad sarnasust vanarahva pandud nimed: pehme madara kohta on sageli kasutatud nime hobumaitsed.

Pehme madar on inimesele küll suhteliselt kasutu, kuid ta ka ei sega meie elu. Loomadele kõlbab ta teiste heintaimede hulgas ka toiduks, ehkki tal mingit erilist väärtust ei ole. Mingi kasutusala on siiski vanarahvas nii tavalisele taimele pidanud otsima. Pehme madaraga hautati vanasti pütte, sellest ka nimetus “pütiautamiserohi”. Sarnaselt värvmadarale on ka pehmet madarat kasutatud värvimisel. Eesnimi - pehme - on eestlaste hulgas vähetuntud, ehkki sobib talle suhteliselt nõrga ja pehme palja ning läikiva varre tõttu.