Kõre

Liiginimi eesti keeles Kõre e. juttselg-kärnkonn
Liiginimi ladina keeles Epidalea calamita
Rahvapäraseid nimetusi Hiirkonn
Suurus Täiskasvanud konna kehapikkus on 5-8 cm, emasloomad on isastest suuremad.
Levik On levinud peamiselt Kesk- ja Lääne-Euroopas. Skandinaavias ja Soomes ei esine, Eesti on levila põhja- ja idapiiril. Eestis esineb vaid Pärnu lahe rannikul ning üksikutel väikestel meresaartel - Kihnul, Ruhnul ja Manilaiul.
Arvukus Kunagi oli Lääne-Eestis ja saartel tavaline. Praeguseks alles vaid üksikutes isoleeritud piirkondades, vähearvukas ja haruldane.
Elupaik ja -viis Elutseb päikesepaistelistel luite- ja nõmmealadel, ranna- ja luhaniitudel. Eestis leidub peamiselt rannaniitudel, kus esineb liivase pinnasega kohti. Kudemiseks vajab madalaveelisi vähese taimestikuga veekogusid. Öise eluviisiga, päevaks peitub niiskesse pinnasesse või kivide alla. Talvitub samuti pinnasesse kaevunult.
Toitumine Põhitoiduks ussid, putukad, nende vastsed ja limused.
Sigimine Sigimine toimub vahemikus aprilli lõpust juuli alguseni madalates (kuni 15 cm) ja taimestikuvaestes veekogudes, ka ajutistes lompides, mis kiiresti soojenevad. Selles ajavahemikus krooksuvad isased väga valjusti. Kudemine ei toimu pidevalt, vaid mitu korda (iga emane eri aegadel), sõltuvalt sademetest. Kudu on 1-2 m pikkuses nööris, paiknedes enamasti kahe reana.
Areng Koorunud kullesed on esialgu sarnased kärnkonna kullestega, kuid on pisut väiksemad ja neil on kurgul hall laik. Peagi hakkavad kullesel arenema jäsemed, siis ilmub nende seljale ka täiskasvanud konnadele iseloomulik kollane laik. Sõltuvalt ilmastikutingimustest, aga mitte vähem kui 1 kuu pärast, lahkuvad moonde läbinud konnad veekogust, olles 1 cm pikkused. Suguküpseks saavad 3-4aastaselt, olles 5-6 cm pikkused. Looduses elavad 10-15 aastaseks, aga vanim teadaolev isend oli >30 aasta vanune.
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitstavate liikide I kategooriasse ja on Eestis väljasuremisohus. Elupaigad on hävinud eelkõige rannaniitude kinnikasvamise ja sobivate kudemisveekogude kadumise tõttu. Elupaiku on üritatud aktiivselt taastada ja kõresid kunstlikult taasasustada.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti kahepaiksete süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate kahepaiksete liiginimekiri