Koduhiir

Liiginimi eesti keeles Koduhiir.
Liiginimi ladina keeles Mus musculus
Rahvapäraseid nimesid Majahiir.
Suurus Tüvepikkus 72-103 mm, saba 70-95 mm. Kaal 10-25 g.
Levik ja Arvukus
Inimkaaslejana levinud üle kogu maailma. Eestis arvukas kõikjal, levik otseselt seotud inimasustuse tihedusega.
Elupaik ja eluviis Soojematel aladel võib elada rohtlates, kuid põhja pool, sh Eestis elutseb alati asulates või muul viisil inimese toiduvarude läheduses. Väljaspool hooneid saab hakkama vaid suvel. Pesa ehitab varjulisse kohta pehmetest materjalidest, sh tehismaterjalidest. Aktiivne hämarikus ja öösel. Ühiseluline loom, territoriaalne. Üks isane elab mitme emase ja noorloomadega.
Toitumine Segatoiduline. Põhitoiduks seemned, võimaluse korral inimese toit ja jäätmed, sh liha. Võib koguda tagavarasid. Esineb koprofaagiat.
Sigimine Hoonetes võib sigida aastaringselt, 5-10 pesakonda aastas. Innatsükli pikkus on 4-6 päeva. Isane kasutab emase meelitamiseks keerukaid ultrahelihäälitsusi. Tiinus kestab 19-21 päeva, pesakonnas on tavaliselt 6-8 (3-14) poega.
Kasv ja areng Pojad on sündides pimedad ja paljad ning kaaluvad 0,8-1,5 grammi. Hoolitsejaks peamiselt emasloom. Ühes sigimisrühmas võib olla mitu omavahel lähisugulastest emast, kes võivad poegi ühiselt imetada. Silmad avanevad 14-päevaselt, imetamine kestab 18-20 päeva. Suguküpsuse saavutavad emased juba 6- ja isased 8-nädalaselt. Vabas looduses elavad saegli vähem kui aasta.
Koht ökosüsteemis Loodudes on vaenlasteks väikekiskjad ja röövlinnud, inimasulates kodukass ja kodurott. Mitmete haiguste levitaja. Laborihiired on aretatud koduhiirtest.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu looduskaitse alla, on kõikjal maailmas arvukas ja soodsas seisundis.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri