1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri

 Siil

 

Eesti imetajate süstemaatiline nimestik

  

* - liigi esinemine Eestis ebakindel / eksikülaline
(V) - võõrliikNÄRILISED, RODENTIA

Oravlased, Sciuridae

1. Orav, Sciurus vulgaris
2. Lendorav, Pteromys volans

Unilased, Myoxidae

3. Lagrits, Eliomys quercinus *
4. Pähklinäpp, Muscardinus avellanarius *

Kobraslased, Castoridae

5. Kobras, Castor fiber

Hüpiklased, Zapodidae

6. Kasetriibik, Sicista betulina

Hiirlased, Muridae

7. Rändrott (võhr), Rattus norvegicus
8. Kodurott, Rattus rattus
9. Kaelushiir, Apodemus flavicollis
10. Väike-metshiir, Apodemus uralensis
11. Juttselg-hiir, Apodemus agrarius
12. Koduhiir, Mus musculus
13. Pisihiir, Micromys minutus

Hamsterlased, Cricetidae

14. Ondatra, Ondatra zibethicus (V)
15. Mügri, Arvicola terrestris
16. Leethiir, Clethrionomys glareolus
17. Metslemming, Myopus schisticolor
18. Soo-uruhiir, Microtus oeconomus *
19. Niidu-uruhiir, Microtus agrestis
20. Kuhja-uruhiir, Microtus levis
21. Põld-uruhiir, Microtus arvalis
22. Võsa-uruhiir, Microtus subterraneus


PUTUKTOIDULISED, INSECTIVORA

Siillased, Erinaceidae

23. Harilik siil, Erinaceus europaeus
24. Kaelussiil, Erinaceus concolor

Mutlased, Talpidae

25. Mutt, Talpa europaea

Karihiirlased, Soricidae

26. Mets-karihiir, Sorex araneus
27. Laane-karihiir, Sorex caecutinus
28. Väike-karihiir, Sorex minutus
29. Kääbus-karihiir, Sorex minutissimus *
30. Vesimutt, Neomys fodiens


KÄSITIIVALISED, CHIROPTERA

Nahkhiirlased, Vespertilionidae

31. Tiigilendlane, Myotis dasycneme
32. Veelendlane, Myotis daubentonii
33. Tõmmulendlane, Myotis brandtii
34. Habelendlane, Myotis mystacinus
35. Nattereri lendlane, Myotis nattereri
36. Pruun-suurkõrv, Plecotus auritus
37. Pargi-nahkhiir, Pipisrellus nathusii
38. Kääbus-nahkhiir, Pipisrellus pipistrellus
39. Pügmee-nahkhiir, Pipistrellus pygmaeus
40. Põhja-nahkhiir, Eptesicus nilssonii
41. Hõbe-nahkhiir, Vespertilio murinus
42. Suurvidevlane, Nyctalus noctula
43. Väikevidevlane, Nyctalus leisleri *
44. Euroopa laikõrv, Barbastella barbastellus *


JÄNESELISED, LAGOMORPHA

Jäneslased, Leporidae

45. Halljänes, Lepus europaeus
46. Valgejänes, Lepus timidus


KISKJALISED, CARNIVORA

Koerlased, Canidae

47. Hunt, Canis lupus
48. Šaakal, Canis aureus
49. Rebane, Vulpes vulpes
50. Kährikkoer, Nyctereutes procynoides (V)

Karulased, Ursidae

51. Pruunkaru, Ursus arctos

Kärplased, Mustelidae

52. Saarmas, Lutra lutra
53. Mäger, Meles meles
54. Ahm, Gulo gulo *
55. Metsnugis, Martes martes
56. Kivinugis, Martes foina
57. Metstuhkur, Mustela putorius
58. Euroopa naarits, Mustela lutreola
59. Kärp, Mustela erminea
60. Nirk, Mustela nivalis
61. Mink (ameerika naarits), Neovison vison (V)

Kaslased, Felidae

62. Ilves, Lynx lynx

Hülglased, Phocidae

63. Hallhüljes, Halichoerus grypus
64. Viigerhüljes, Pusa hispida


VAALALISED, CETACEA

Delfiinlased, Delphinidae

65. Valgekoon-delfiin, Lagenorhynchus albiostris *

Pringellased, Phocoenidae

66. Harilik pringel, Phocoena phocoena *

Narvallased, Monodontidae

67. Valgevaal (beluuga), Delphinapterus leuca *


SÕRALISED, ARTIODACTYLA

Sigalased, Suidae

68. Metssiga, Sus scrofa

Hirvlased, Cervidae

69. Põder, Alces alces
70. Punahirv, Cervus elaphus
71. Tähnikhirv, Cervus nippon (V)
72. Kabehirv, Dama dama (V)
73. Metskits, Capreolus capreolus