1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri

 Siil

 

Eesti imetajate süstemaatiline nimestik

  


Klass: Imetajad Mammalia

I selts: PUTUKTOIDULISED, INSECTIVORA

1. sugukond: Siillased, Erinaceidae

1. Harilik siil, Erinaceus europaeus (L.)
2. Kaelussiil, Erinaceus concolor (Martin)


2. sugukond: Mutlased, Talpidae

3. Mutt, Talpa europaea (L.)


3. sugukond: Karihiirlased, Soricidae

4. Mets-karihiir, Sorex araneus (L.)
5. Laane-karihiir, Sorex caecutinus (Laxm.)
6. Väike-karihiir, Sorex minutus (L.)
7. Kääbus-karihiir, Sorex minutissimus (Z.)
8. Vesimutt, Neomys fodiens (Penn.)


II selts: KÄSITIIVALISED, CHIROPTERA

4. sugukond: Nahkhiirlased, Vespertilionidae

  9. Tiigilendlane, Myotis dasycneme (Boie)
10. Veelendlane, Myotis daubentonii (Kühl.)
11. Brandti lendlane, Myotis brandtii (Eversmann)
12. Habelendlane, Myotis mystacinus (Kühl.)
13. Nattereri lendlane, Myotis nattereri (Kühl.)
14. Suurkõrv, Plecotus auritus (L.)
15. Pargi-nahkhiir, Pipisrellus nathusii (Keys. et Blas.)
16. Kääbus-nahkhiir, Pipisrellus pipistrellus (Schreb.)
17. Põhja-nahkhiir, Eptesicus nilssonii (Keys. et Blas.)
18. Suur-nahkhiir, Vespertilio murinus (L.)
19. Suurvidevlane, Nyctalus noctula (Schreb.)


III selts: JÄNESELISED, LAGOMORPHA

5. sugukond: Jäneslased, Leporidae

20. Halljänes, Lepus europaeus (Pall.)
21. Valgejänes, Lepus timidus (L.)


IV selts: NÄRILISED, RODENTIA

6. sugukond: Oravlased, Sciuridae

22. Orav, Sciurus vulgaris (L.)


7. sugukond: Lendoravlased, Pteromyidae

23. Lendorav, Pteromys volans (L.)


8. sugukond: Kobraslased, Castoridae

24. Kobras, Castor fiber (L.)


9. sugukond: Unilased, Myoxidae

25. Lagrits, Eliomys quercinus (L.)
26. Pähklinäpp, Muscardinus avellanarius (L.)


10. sugukond: Hüppurlased, Zapodidae

27. Kasetriibik, Sicista betulina (Pall.)


11. sugukond: Hiirlased, Muridae

28. Rändrott e. võhr, Rattus norvegicus (Berkenh.)
29. Kodurott, Rattus rattus (L.)
30. Kaelushiir, Apodemus flavicollis (Melch.)
31. Metshiir, Apodemus uralensis (Pall.)
32. Juttselg-hiir, Apodemus agrarius (Pall.)
33. Koduhiir, Mus musculus (L.)
34. Pisihiir, Micromys minutus (Pall.)


12. sugukond: Hamsterlased, Cricetidae

35. Ondatra, Ondatra zibethicus (L.)
36. Vesirott e. mügri, Arvicola terrestris (L.)
37. Leethiir, Clethrionomys glareolus (Schreb.)
38. Soo-uruhiir, Microtus oeconomus (Pall.)
39. Niidu-uruhiir, Microtus agrestis (L.)
40. Kuhja-uruhiir, Microtus levis (Miller)
41. Põld-uruhiir, Microtus arvalis (Pall.)
42. Võsa-uruhiir, Microtus subterraneus (De Selys-Longc.)


V selts: KISKJALISED, CARNIVORA

13. sugukond: Koerlased, Canidae

43. Hunt, Canis lupus (L.)
44. Rebane, Vulpes vulpes (L.)
45. Kährik, Nyctereutes procynoides (Gray)


14. sugukond: Karulased, Ursidae

46. Pruunkaru, Ursus arctos (L.)


15. sugukond: Kärplased, Mustelidae

47. Saarmas, Lutra lutra (L.)
48. Mäger, Meles meles (L.)
49. Ahm, Gulo gulo (L.)
50. Metsnugis, Martes martes (L.)
51. Kivinugis, Martes foina (Erxl.)
52. Tuhkur, Mustela putorius (L.)
53. Naarits, Mustela lutreola (L.)
54. Mink, Mustela vison (Schreb.)
55. Kärp, Mustela erminea (L.)
56. Nirk, Mustela nivalis(L.)


16. sugukond: Kaslased, Felidae

57. Ilves, Felis lynx (L.)


VI selts: LOIVALISED, PINNIPEDIA

17. sugukond: Hülglased, Phocidae

58. Hallhüljes, Halichoerus grypus (Fabr.)
59. Viigerhüljes, Pusa hispida (Schreb.)


VII selts: VAALALISED, CETACEA

18. sugukond: Delfiinlased, Delphinidae

60. Pringel, Phocaena phocaena (L.)


VIII selts: SÕRALISED, ARTIODACTYLA

19. sugukond: Sigalased, Suidae

61. Metssiga, Sus scrofa (L.)


20. sugukond: Hirvlased, Cervidae

62. Põder, Alces alces (L.)
63. Punahirv, Cervus elaphus (L.)
64. Tähnikhirv, Cervus nippon (Temminck)
65. Metskits, Capreolus capreolus (L.)