Nattereri lendlane

Liiginimi eesti keeles Nattereri lendlane.
Liiginimi ladina keeles Myotis nattereri
Rahvapäraseid nimesid Nahkhiir, nahknäär, nahklapp, nahklapak, nahkrott (kõikidele nahkhiirtele ühised nimetused).
Suurus Tüvepikkus 42-50 mm, küünarvarre pikkus 34-44 mm, tiibade siruulatus 245-300 mm. Kaal 7-10 g.
Levik ja arvukus
Levinud Euroopas Briti saartest Venemaani. Levila lõunapiir on Kreekas, põhjapiir Lõuna-Soomes. Eestis haruldane liik, põhilised leiukohad Ida- ja Lääne-Virumaal, vähem leide Tartu- ja Raplamaalt.
Elupaik ja eluviis Põhja- ja Kesk-Euroopas eelistab avatud puistuid, nt pargid ja istandused. Sobivad nii leht- kui okasmetsad. Avamaastikku väldib, hoidub puude lähedusse. Aktiivne öösiti, päevaks varjub puuõõntesse. Septembrist-oktoobrist aprilli-maini on talveunes. Talvituvad mõisakeldrites, vanades kaevanduskäikudes vms.
Toitumine Toitub putukatest, saaki nopib peamiselt puulehtedelt.
Sigimine Paaritumine toimub suve lõpus, sügisel parvlemispaikades või talvel talvitumispaikades. Emasloom viljastub kevadel pärast talveunest ärkamist. Tiinuse ja poegade kasvatamise ajaks kogunevad emased poegimiskolooniatesse.
Kasv ja areng Pojad sünnivad juuni algusest juuli alguseni. Tavaliselt on korraga üks poeg. Noorloomad lennuvõimestuvad ja iseseisvuvad 3-4 nädala vanuselt. Suguküpsus võib saabuda juba samal sügisel.
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitstavate liikide II kategooriasse. Haruldase liigina, kes elutseb sageli vanades metsades, on ta hinnatud Eestis ohulähedaseks. Globaalsel skaalal on liik soodsas seisundis ja üsna arvukas. Ohuteguriteks võib olla elupaikade, sh varje- ja talvitumispaikade kadu, eriti vanade puude eemaldamine metsatööde käigus.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavte imetajate tähestikulised liiginimekirjad