Hunt

Liiginimi eesti keeles Hunt
Liiginimi ladina keeles Canis lupus L.
Rahvapäraseid nimesid Susi, kriimsilm, võsavillem, hall hunt, hallivatimees, metsakutsa.
Kehamõõtmed Tüvepikkus 100...160 cm. Saba pikkus 35...50 cm. Turja kõrgus 80...85 cm (harva üle 100 cm).
Kehamass 32...50 kg (Eestis kütitud huntide maksimumkaaluks on olnud 62 kg).
Levik Levinud kogu Eestis ning üldiselt peaaegu kogu põhjapoolkeral, v.a. Aafrikas, Gröönimaal ning igilume ja -jääga kaetud aladel. Praeguseks on arvukus kahanenud Põhja-Ameerikas ja Lääne-Euroopas.
Arvukus 1997. aasta loendusandmete põhjal on Eestis hunte 150 ja 200 isendi vahel.
Elupaik ja -viis Elupaigana väldib lausmetsa ja eelistab avamaastikku, kuna sealsed küttimistingimused on paremad. Eesti alad on aga enamasti kultuuristatud ja hunti võib rohkem kohata võsastikes ja rabades. Talvel on hundid seoses toiduhankimisega karjalise ja hulkuva eluviisiga, suvel aga elatakse paariti ning pesa rajatakse veekogu äärde looduslikku varjulisse paika, harva kaevatakse pesa ise.
Toitumine Hunt on toitumistüübilt kiskja. Talvel toitub uluksõralistest, väiksematest kiskjatest, jänestest; suvel koduloomadest, konnadest, hiirtest, putukatest ja linnumunadest. Vitamiinivajadus rahuldatakse taimse toiduga (marjad, kõrrelised). Toidupuudusel esineb kannibalismi.
Sigimine Jooksuaeg jaanuaris-veebruaris. Emahundi ellujäävate järglaste hulk sõltub toitumistingimustest, asustustihedusest ja tema positsioonist karjas.
Areng Tiinus kestab 62...75 päeva. Pojad sünnivad märtsis-aprillis pimedate ja suletud kõrvaavadega, kaaludes 300...500 g. Silmad avanevad 10...12 päevaselt. Imetamine kestab 1,5...2 kuud ning kuuvanuselt lisandub ka poolseeditud lihatoit. Noored iseseisvuvad  aastaselt. Emased saavad suguküpseks kahe-, isased kolmeaastaselt. Elab maksimaalselt 15...20 aastat, aga vananemistunnused ilmnevad juba 10. - 12. aastaselt.
Koht ökosüsteemis Tasakaalustab haigete loomade ning sõraliste ja näriliste arvukust. Jahiloom.
Ohustatus ja kaitse Eestis võiks olla 50...80 hunti, on aga üle 150.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri