1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri

Kirjandus Eesti imetajatest


Aul, J., Ling, H. Selgroogsete zooloogia. Tallinn, Valgus, 1969.
Aul, J., Ling, H., Paaver, K. Eesti NSV imetajad. Tallinn, ERK, 1957.
Barrett, P., MacDonald, W., D. Euroopa imetajad. Tallinn, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002.
Ernits, P.
Mõned mu naabrid. Tallinn, Varrak, 2003.
Imetajad. Toim. K. Kinney. Tallinn, Karrup, 1999.
Johnson, J. Imetajad. Tallinn, Koolibri, 2002.
Jüssi, F.
Rebasetund. Tallinn, Valgus, 1977.
Kaal, M. Hunt. Tallinn, Valgus. 1983.
Kaal, M. Pruunkaru. Tallinn, Valgus. 1980.
Kask, E., Luige, M. Pildikomplekt. Metsalood. Tallinn, Avita, 2001.
Kirk, A.
Eesti imetajad. Tartu, 1990.
Ling, H. Põder. Tallinn, Valgus, 1981.
Loomade elu, 7. kd. Tallinn, Valgus, 1987.
Masing, M. Lendlased. Tallinn, Valgus, 1984.
Nõmmsalu, F. Ulukitest ja jahindusest Eestis. Tallinn, Eesti Raamat, 1978.
Parker, S. Imetajad. Tallinn, Koolibri, 1998.
Randla, T. Jahimehe käsiraamat. Tallinn, Valgus, 1979.
Randveer, T. Jahiraamat. Tallinn, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2004
Randveer, T.
Metskits. Tallinn, Valgus, 1989.
Rukovski, N. Mööda ulukite jälgi. Tallinn, Valgus, 1987.