Põder

Liiginimi eesti keeles Põder
Liiginimi ladina keeles Alces alces
Rahvapäraseid nimesid Sarvik, metsauhkus, põder
Suurus Tüvepikkus 230-290 cm, õlakõrgus 190 cm. Täiskasvanud isaste kaal 300-500 kg, emastel 250-350 kg.
Levik ja arvukus
Levinud Euraasia ja Põhja-Ameerika metsa- ja metsatundravööndis. Eestis levinud nii mandril kui ka saartel, arvukas liik.
Elupaik ja eluviis Eelistab liigniiskeid metsaelupaiku, sh metsastuvaid raielanke, põlendikke ja rabametsi. Üksiku eluviisiga, vahel moodustavad väikesi grupe. Aktiivsed päevasel ajal või hämarikus.
Toitumine Taimtoiduline, toitub põhiliselt puittaimede võrsetest või koorest, suvel ka rohttaimedest. Peamised toidupuud on paju, haab, pihlakas, okaspuudest mänd. Võib toiduks tarvitada ka seeni ning veekogude ääres veetaimi.
Sigimine Sigimisperiood augusti lõpus või septembri alguses. Isasloom võib paarituda mitme emasega. Tiinus kestab 8 kuud, maikuus sünnib 1-2 (kuni 4) poega.
Kasv ja areng Vasikad kaaluvad sündides 6-16 kg ja suudavad üsna ruttu ise ringi liikuda. Ema hoole alla jäädakse kokku umbes aastaks, kuni järgmiste vasikate sünnini. Suguküpsus saabub üldjuhul 2,5-aastaselt. Looduses võivad elada 15-25 aastat vanaks.
Koht ökosüsteemis Looduslikeks vaenlasteks on hundid ja karud. Suure asustustiheduse korral avaldab arvestatavat mõju oma elupaiga taimestikule ja pärsib osade puuliikide looduslikku uuenemist.
Ohustatus ja kaitse Ei ole Eestis looduskaitse all ning on soodsas seisundis nii meil kui ka levilal laiemalt. Jahiuluk. Sagedane on hukkumine liiklusõnnetustes, samuti uppumine veekogudes nõrga jääga talvedel.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri