Ülevaade "Eesti selgroogsete" lehekülgedest


  Programmi kirjeldus

  "Eesti selgroogsete" kasutamiseks on kõige sobivam Netscape brauser, soovitavalt alates versioonist 4.0. Vanemad versioonid, aga ka MS Internet Explorer, ei võimalda korrektselt kõiki õpiülesandeid kasutada. Kõigist õppematerjalidest ülevaate saamist hõlbustab klikitav struktuurikaart. Sellelt saate ka otse liikuda Teid huvitavatele veebilehtedele.

  Eestis leitud 484 selgroogsete loomade  liigist on "Eesti selgroogsete" lehekülgedele paigutatud 283. Need on süstematiseeritud loomarühmade (kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad) lõikes. Lisaks loomarühmade ja liikide kirjeldustele on "Eesti selgroogsed" varustatud ka õpiülesannetega.

  Orienteerumise hõlbustamiseks on "Eesti selgroogsete" kõigil lehekülgedel sarnane kujundus.

  Ülamenüüs loomarühma nimetusel hiirega klikkides võib jõuda vastava rühma tähestikulise liiginimekirja leheküljele. Samale leheküljele saab ka siis, kui klikite "Eesti selgroogsete" esileheküljel vastava rühma esindaja pildil. Ülamenüü vasakus nurgas paikneva ikooni (majake) kaudu jõuate alati tagasi esileheküljele. Paremas nurgas leiduva küsimärgi abil avaneb abiinfo lehekülg.
  Paremmenüü paikneb kõigi loomarühmade liiginimekirjade, üldiseloomustuste ja liigikirjelduste lehekülgede paremas servas. Sealt võib valida vastava loomarühma üldiseloomustuse lehekülje, Eestiga seotud teabe ning looduskaitsealuste liikide või bibliograafilise lisainfo leheküljed. Kõigi nende kaudu saab jõuda liigikirjelduste lehekülgedele.
  Liigikirjelduste leheküljed on koostatud kahetasemelistena. Esimesena avaneb üldine liigikirjeldus koos selle esindaja pildiga. Viimasel klikkimine võimaldab pidil kujutatud looma suuremana  vaadata. Liigikirjelduse lehekülje alaosas paikneb viide sama liigi  täiendava info leheküljele, mis on esitatud tabeli kujul. Tabel sisaldab rohkem teaduslikku informatsiooni, kui liigikirjelduse lehekülg.
  Alamenüü paikneb vaid esilehel. See võimaldab saada teavet "Eesti selgroogsete" autoritest ja organisatsioonidest, kes käesolevate materjalide koostamist toetasid. Alamenüüst jõuate ka õpiülesannete, selgroogsete üldiseloomustuse ja kasutajainfo lehekülgedele.