Metskastik
(Calamagrostis arundinacea)
kastekorred, põdrakanep, lipsrohi, kastehein

Kastikud on suured ja tavalised kõrrelised. Kastikud levivad peamiselt erinevates soistes kooslustes ja metsades. Kõige laiema levikuga on arvatavasti jäneskastik, sest tema saab hakkama erinevates eelistatavalt liivase mullaga kasvukohtades. Metskastik on ennekõike tüüpiline kuuse- ja segametsade liik, teistes kooslustes näeb teda harva. Nii tunneb metskastiku ainult kasvukoha järgi ära, aga taimel on ka mitu väga head tunnust.

Metskastiku puhasroheliste pehmete lehtedega võsud kasvavad hõredama või tihedama puhmana. Tema tagasikäändunud läikivate lehtedega kogumikud jäävad metsa all kergesti silma. Metskastiku lehtedel tuleb vaadata kohta, kus lehelaba lehetupeks üle läheb, kohta, kus on keeleke. Sealsamas on metskastikul kummalgi pool keelekest kaks väikest karvatutti - taolisi pole ühelgi teisel Eesti kõrrel. Lehtede keskelt tõuseb metskastiku õisikut kandev vars. Õisik on tal väikeste naaskeljate pähikutega laiuv pööris - üsna samasugune nagu mitmetel teistel kastikutel.

Lisaks metsadele on metskastik väga tüüpiline raiesmike taim. Kui mets on maha võetud, vohab ta raiesmikel sageli massiliselt ja üksikuid puhmaid ei saagi hästi eristada. Nii on ta varjuks mitmetele puudele, näiteks kuusele, kelle idandid eelistavad varju. Selliselt aitab metskastik kaasa raiesmike taasmetsastumisele. Söödataimena metskastikul suuremat väärtust ei ole - ükski kastik pole taimtoidulistele loomadele suurem asi toit. Noori lehti loomad arvatavasti mõningal määral söövad, vanemaid pigem mitte.