Kähar sulgsammal
(Ctenidium molluscum)

Kähar sulgsammal on meil küll üpris harilik, kuid igal pool teda ei kasva. Tal on üks range nõudmine pinnase suhtes: see peab olema lubjarikas. Nii võime käharat sulgsammalt kohata vahel massiliselt näiteks Põhja- ja Lääne-Eesti paepealsetel niitudel või hõredates metsades ning isegi lubjakiviklibusel lageda rannaalal. Meelsasti kasvab kähar sulgsammal ka lubjakivist pankrannikul. Teda otsides peab arvestama, et ta on küllaltki niiskuselembene. Kogutud niiskuse oskab kähar sulgsammal suurepäraselt ära kasutada. Nii kasvab ta kuni kümne sentimeetri pikkuseks rohkete okstega väga kaharaks taimeks. Selline kohev välimus on andnud sellele taimele ka liiginime – “kähar”.

Kuid nime teine poolgi on tulnud ilmselt välimusest. Meenutab ju sulgsambla taim ilusat linnusulge. Tema vars on tihedalt täis oksi, mis asetsevad ülima korrapäraga ühes kihis. Omapärane on ka reeglipärasus, kuidas muutub nende okste pikkus. Sulgsambla alumised oksad on lühikesed, keskkohas muutuvad nad pikemaks ja keskkohast veidi kõrgemal hakkavad taas lühenema. Sellisena meenutab kähar sulgsammal veidi lehviksammalt, kuid viimane ei ole nii läikiv ja kollakas. Kähar sulgsammal on kaunilt läikivkollane või kuivanult isegi kuldpruun. Teise hea eristamistunnuse leiate, kui katsute nii käharat sulgsammalt kui ka lehviksammalt. Selgub, et lehviksammal on väga jäik ja üldse ei paindu, justkui oleks tärgeldatud. Seevastu kähar sulgsammal on väga pehme. Võib ütelda, et temast moodustub meie looduse üks pehmemaid samblavaipu. Siiski ei tasu harilikult selle peale ettevaatamatult pikali visata, sest sulgsammal eelistab ju niiskemaid kasvukohti ja nii võib juhtuda, et saate mõnusa kuiva puhkehetke asemel hoopis märjad riided.

Käharat sulgsammalt eristab lehviksamblast veel see, et ta haruneb tegelikult rohkem, kui esmapilgul paista võib. Need ilusad korrapärased taimed, mida samblavaipa vaadates näeme, võivad omavahel tegelikult ühenduses olla. Kui üks taim üles tõmmata, siis võib näha, et ta ei ulatu mitte kuigi sügavale, vaid enne tuleb vastu ristipidine peavars. Niisiis on kähar sulgsammal ehitanud endale ühe keerulise, kuid korrapärase ja ilusa süsteemi.