Avalehele

Õpetaja materjalid:

 Teooria:
  Probleemide lahendamine ja otsuste tegemine
  Keskkonnaalaste otsuste langetamine
  Kuidas toimub otsusele jõudmine?
  Kuidas aitab rühmatöö otsuseid langetada?
  Kuidas rakendada rollimängu meetodit?

Tööjuhendid:
  Õpetaja konspekt tööks klassis
  Õpetaja konspekt tööks arvutikeskkonnas

Õpilaste materjalid:

Tööjuhendid:
  Rühmatöö ülesanded rollirühmas
  Rühmatöö ülesanded ekspertrühmas

Täiendavad materjalid:
  Probleemitutvustus
Rollitutvustused:
  Talupidaja
  Loodusesõber
  Prügivedaja
  Kohalik omavalitsus
Lisamaterjalid:

  Lisainfo
  Seadused
  Majandus
  Eetika