Saarmas

Liiginimi eesti keeles Saarmas
Liiginimi ladina keeles Lutra lutra
Rahvapäraseid nimesid Udras
Suurus Tüvepikkus 60-120 cm, saba 35-45 cm, kaal isastel keskmiselt 10 kg, emastel 7 kg.
Levik ja arvukus Levinud kõikjal Euroopas, lisaks mitmel pool Aasias väljaspool kõrbe- ja stepialasid või mägisemaid piirkonndi. Eestis levinud ning arvukas nii mandril kui suurematel saartel.
Elupaik ja eluviis Poolveelise eluviisiga. Sobivad nii ojad, kraavid, jõed kui ka järved. Urud on enamasti kaldas ja urusuu avaneb sageli vee alla. Üksiku eluviisiga. Aktiivne enamasti öösiti või hämaras. Kodupiirkonnad paiknevad piki veekogu kaldajoont. Toiduotsingul võib teha 10 km või isegi pikemaid rändeid.
Toitumine Loomtoiduline. Põhitoiduks kahepaiksed ja kalad, vähemal määral pisiimetajad, veelindude pojad, vähilaadsed, veeputukad ja limused.
Sigimine Paaritumine toimub varakevadel, emasloomad poegivad üle 1-2 aasta. Tiinus kestab 61-63 päeva, ühes pesakonnas on 1-3 poega.
Kasv ja areng Pojad kaaluvad sündides 130 g. Imetamine kestab 2 kuud, esimeseks talveks jääb pesakond emaga kokku. Isasloom poegade eest ei hoolitse, kuid kaitseb territooriumi. Noorloomad saavad suguküpseks 2. eluaastal. Tüüpiline eluiga looduses on 4 aastat.
Koht ökosüsteemis Looduslikke vaenlasi eriti pole, talvel võivad neid vahel siiski murda hunt ja ilves. Poegi võivad murda ka väiksemad kiskjad. Võib elada kopraga samas elupaigas, kuna nende vahel puudub toidukonkurents.
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitsealuste liikide III kategooriasse, kuid on soodsas seisundis nii Eestis kui ka levilal laiemalt. Arvukus sõltub veetasemest. Karmidel talvedel on suremus suurem, kuna veekogud külmuvad kinni. Saarmaid hukkub aeg-ajalt kaaspüügina kopraraudades. Inimteguritest on ohuks veel reostus, eluaikade vähenemine ja veekogude süvendustööd.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri