Võsa-uruhiir

Liiginimi eesti keeles Võsa-uruhiir
Liiginimi ladina keeles Microtus subterraneus
Suurus Tüvepikkus 75-106 mm, saba 25-43 mm. Kaal 12-27 g.
Levik ja arvukus
Levinud põhiliselt Kesk-Euroopas. Isoleeritud populatsioon asub ka Loode-Venemaal, kust liik on levinud ka Eestisse. Eestis tuvastati liik esimest korda 1983. aastal. Põhiliselt esineb neid Ida- ja Lõuna-Eestis, kuid leiuandmeid on vähe.
Elupaik ja eluviis Asustab erinevaid puistuid, niitusid ja karjamaid. Valdavalt maa-aluse eluviisiga, osaliselt tegutseb ka maapinnal. Põhiliselt aktiivne öösiti.
Toitumine Taimtoiduline. Sööb põhiliselt taimede juuri ja muid maa-aluseid osi. Kogub toiduvarusid.
Sigimine ja areng
Sigib aastaringselt. Tiinus kestab 21 päeva. Pesakonnas on 2-3 poega.
Koht ökosüsteemis Loodudes on vaenlasteks väikekiskjad, metssiga ja röövlinnud.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu looduskaitse alla. On levilal laiemalt soodsas seisundis, Eestis hinnatud ohulähedaseks, kuna leiuandmeid on vähe ja liik asub oma levila piiril.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri