Nirk

Liiginimi eesti keeles Nirk
Liiginimi ladina keeles Mustela nivalis
Suurus Tüvepikkus 11-26 cm. Kaal 60-100. Isased on emastest suuremad.
Levik ja arvukus
Levinud kogu põhjapoolkera metsavööndis, st Põhja-Ameerika ja Euraasia põhjaosas. Eestis kõikjal levinud, kuid vähearvukas.
Elupaik ja eluviis Elab kõikjal, kus on piisavalt varjevõimalusi ja toitu - metsades, põllumajandusmaastikel, veekogude ning hoonete läheduses. Pesad urgudes, kivivaredes või puuriitades ning vooderdatakse saakloomade karvadega. Üksiku eluviisiga, aktiivne kogu ööpäeva vältel.
Toitumine Toitub peamiselt pisinärilistest, eriti uruhiirtest. Sööb ka selgrootuid ning murrab linde. Võib koguda varusid.
Sigimine Toidurohkuse korral sigib 2 korda aastas - veebruaris-märtsis ja mais-juunis. Tiinus kestab 34-37 päeva, esimene pesakond sünnib aprillis-mais ja teine juulis-augustis. Pesakonnas on 3-7 poega.
Kasv ja areng Pojad on sündides pimedad ja abitud ja kaaluvad vaid paar grammi. Silmad avanevad umbes ühe kuu vanuselt, siis toimub ka võõrdumine emapiimast. Õpivad ise saaki surmama umbes 2-kuuselt, pesakond laguneb hiljemalt 3-kuuselt. Suguküpsus võib saabuda juba samal sügisel. Tüüpiline eluiga looduses on 2 aastat, maksimaalne eluiga 7-8 aastat.
Koht ökosüsteemis Looduslikeks vaenlasteks on kõik suuremad kiskjad: kärp, tuhkur, rebane, röövlinnud.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu looduskaitse alla. On nii Eestis kui maailma mastaabis soodsas seisundis olev liik.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri