Tõmmulendlane

Liiginimi eesti keeles Tõmmulendlane (varem ka Brandti lendlane ja metsalendlane)
Liiginimi ladina keeles Myotis brandti
Rahvapäraseid nimesid Nahkhiir, nahknäär, nahklapp, nahklapak, nahkrott (kõikidele nahkhiirtele ühised nimetused).
Suurus Tüvepikkus 37-51 mm, küünarvarre pikkus 33-38 mm, tiibade siruulatus 190-250 mm. Kaal 5-7 g.
Levik Eestis ja maailmas Levila ulatub Ida-Prantsusmaast Lääne-Siberini. Põhja-lõuna suunas on levinud Kesk-Rootsist Kreekani, eraldiseisev asurkond on Kaukaasias. Eestis hajusalt levinud, kuid suhteliselt tavaline liik.
Elupaik ja eluviis
Elupaigad seotud metsade ja veekogudega. Esineb nii sega-, okas- kui ka lehtmetsades, toiduotsingutel tiirutab puistu servas. Öise eluviisiga. Talvitub maa-alustes paikades, nt kaevanduskäikudes, mõisakeldrites jne. Talveuni septembrist-oktoobrist kuni aprilli-maini.
Toitumine Saakputukateks peamiselt ööliblikad, kahetiivalised ja ämblikud. Ei pruugi toituda vaid lennult, suudab ka pindadelt saaki noppida.
Sigimine Paaritutakse sügisel parvlemis- ja talvel talvituspaikades. Emane viljastub kevadel pärast talveunest ärkamist. Tiinuse ja poegade kasvatamise ajaks kogunevad emased poegimiskolooniatesse - puuõõntesse või metsalähedastesse hoonetesse. See toimub maikuus. Järglased sünnivad juunis või juuli alguses, neid on tavaliselt 1.
Kasv ja areng Pojad lennuvõimestuvad ja iseseisvuvad 3-4-nädalaselt, pärast seda kolooniad hajuvad. Suguküpseks saavad 2. eluaastal. Looduses elavad tavaliselt umbes 10-aastaseks, kuid eluiga võib ulatuda ka 20-ni.
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitsealuste liikide II kategooriasse, aga on nii Eesti punase nimestiku kui ka rahvusvaheliste hinnangute järgi soodsas seisundis. Ohuteguriteks on poegimis- ja talvitumiskolooniate häirimine, samuti talvituspaikade hävimine.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri