Kasetriibik

Liiginimi eesti keeles Kasetriibik
Liiginimi ladina keeles Sicista betulina
Suurus Tüvepikkus 50-80 mm, saba 76-110 mm. Kaal 4,5-13 g.
Levik ja arvukus
Levinud Euraasia põhjaosa metsavööndis, Euroopas eelkõige idaosas. Levila läänepiir jääb Norrasse, lõunapiir Rumeeniasse. Venemaal ulatub levila Baikali järveni. Mandri-Eestis laialt levinud, saartel puudub.
Elupaik ja eluviis Asustab üleminekulisi elupaiku - metsaservad ja häilud, tiheda rohurindega metsad, puisniidud, niidud ja aiad. Suvel pigem niitudel või märgaladel, talvel metsas. Liigub maapinnal aga võib ka puuokstel või rohttaimedel ronida. Öise aktiivsusega. Magab talveund.
Toitumine Sööb seemneid, marju, õisi ja pungi, loomsest toidust putukaid, tigusid, ämblikke ja vihmausse.
Sigimine 1 pesakond aastas. Viljastumine mais-juunis, tiinus kestab umbes 1 kuu. Pojad sünnivad suve keskel, pesakonnas on 3-8 (kuni 11) poega.
Kasv ja areng Sünnivad pimedana, silmad avanevad 1 kuu vanuselt, siis on nad juba ka võimelised ronima ja tahket toitu närima. Imetamine kestab 5 nädalat. Iseseisvuvad 1,5 kuu vanuselt, perekond laguneb augustis. Suguküpseks saavad järgmisel kevadel. Eluiga looduses kuni 3 aastat, tavaliselt elavad vaid ühe sigimisperioodi.
Ohustatus ja kaitse Ei ole Eestis kaitse all ja üldiselt on nii meil kui ka globaalselt soodsas seisundis. Looduslikeks vaenlasteks on röövlinnud ja väikekiskjad. Inimtekkelistest teguritest võib ohustada intensiivne põllu- ja metsamajandus.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri