Kuhja-uruhiir

Liiginimi eesti keeles Kuhja-uruhiir
Liiginimi ladina keeles Microtus levis
Rahvapäraseid nimesid Rohuhiir
Suurus Tüvepikkus 85-128 mm, saba 30-52 mm, kaal 14-50 g.
Levik ja arvukus
Ida-Euroopa liik. Levila põhjapiir jääb Lõuna-Soomesse, lõunapiir Kreekasse. Mandri-Eestis levinud kõikjal, kuid täpsem teave on puudulik.
Elupaik ja eluviis Asustab põlde, niite ja hõredaid puistuid. Aktiivne hämarikus ja öösel. Võib elada üksikult või väikeste rühmadena. Rajab maasse mõnekümne cm sügavusi urgusd, kuhu rajab pesa ja peidab toiduvarud.
Toitumine Valdavalt taimtoiduline - toitub taimede rohelistest osadest, lisaks seemnetest, viljadest ja juurtest. Vähesel määral toiduks ka putukad.
Sigimine Sigimisperiood kestab märtsist oktoobrini, aastas kuni 3 pesakonda, ühes pesakonnas keskmiselt 5 (2-12) poega. Tiinus kestab 19-21 päeva.
Kasv ja areng Pojad on sündides paljad ja pimedad ja kaaluvad 2 grammi. Imetamine kestab umbes 20 päeva, poegade eest hoolitsevad mõlemad vanemad. Suguküpsus saabub juba 50-60-päevaselt. Keskmine eluiga looduses 4,5 kuud, üle talve elavad üldiselt vaid aasta viimases pesakonnas sündinud pojad.
Ohustatus ja kaitse Ei kuulu looduskaitse alla. Üldiselt on liik soodsas seisundis, kuid suure sarnasuse tõttu teiste uruhiirtega on tema kohta täpsemalt väga vähe teada. Looduslikud vaenlased on erinevad röövlinnud, väikekiskjad ja metssiga. Võib olla põllumajanduskahjur.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri