Punahirv

Liiginimi eesti keeles Punahirv
Liiginimi ladina keeles Cervus elaphus
Rahvapäraseid nimesid Hirv
Suurus Tüvepikkus 165-230 cm, õlakõrgus isastel keskmiselt 136 cm, emastel 121 cm. Kaal isastel keskmiselt 208 kg, emastel 123 kg.
Levik ja arvukus
Levinud Euroopas - põhjapiir jääb Kesk-Norrasse, Rootsi ja Eestisse. Kohati lünkliku levikuga. Ajalooliselt on looduslikult Eesti aladel levinud, kuid taandus siit jahedamal ajal. Praegune populatsioon on tekkinud introdutseeritud loomadest. Levinud üle kogu Eesti, kuid eriti arvukad Lääne-Eestis ja suurematel saartel.
Elupaik ja eluviis Mujal levinud pigem mägisel maastikul. Eelistab tihedama alusmetsaga puistuid, eriti laialehiseid metsi, aga ka okasmetsi, kus leidub raiesmikke. Aktiivne õhtul ja varahommikul. Elavad perekondlikes rühmades, mille struktuur sõltub aastaajast.
Toitumine Taimtoiduline. Suvel eelistab rohttaimi, talvel puude ja põõsaste võrseid, tammetõrusid või põllukultuure. Võivad kasutada lisasöötmiskohti.
Sigimine Jooksuaeg on septembris-oktoobris, sellel ajal toimuvad isaste võitlused. Tugevam isane paaritub kõigi karjas olevate emastega, keda võib olla 3-20. Tiinus kestab 230-258 päeva, pojad sünnivad mais või juuni alguses. Tavaliselt on korraga 1 vasikas.
Kasv ja areng Vasikas kaalub sündides 8-13 kg ja on pea kohe valmis jalule tõusma. Juba kahe nädala pärast on nad valmis karjaga liituma ning kahekuuselt võõrduvad emapiimast. Siiski jäävad nad emaga kokku terveks aastaks, kuni sünnivad järgmised vasikad. Sündides on neil tähniline kasukas, täpid hajuvad suve lõpuks. Suguküpsus saabub 1,5-aastaselt. Looduses võivad elada 15-20-aastaseks.
Koht ökosüsteemis Looduslikuks vaenlaseks on hunt, vasikate puhul ka ilves.
Ohustatus ja kaitse Ei ole Eestis looduskaitse all ning on soodsas seisundis nii meil kui ka levilal laiemalt. Jahiuluk.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti imetajate süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate imetajate liiginimekiri