Vikerforell

Liiginimi eesti keeles Vikerforell
Liiginimi ladina keeles Oncorhynchus mykiss (Walbaum)
Rahvapäraseid nimesid Vikerhõrnas.
Kehamõõtmed Keskmine pikkus 30...60 cm, maksimaalselt kuni 90 cm.
Kehamass Kaalub keskmiselt 3...4 kg, Eesti rekord on 5,6 kg.
Levik Põhja-Ameerikast pärit tiigikala, keda on introdutseeritud üle kogu maailma. Eestis on vikerforelli püütud asustada ka looduslikesse veekogudesse, kuid need katsed on enamasti ebaõnnestunud. Praegu elab teadaolevalt ainult Pärnu jõe ülemjooksul.
Arvukus On levinuim liik, mida kunstlikult kasvatatakse.
Elupaik ja -viis Tiigikala, keda kasvatatakse sumpades nii mere- kui magevees. Optimaalne veetemperatuur tema kasvatamiseks on 12...16 °C, üle 22 °C vikerforell ei talu. Lühiajaliselt talub hapnikuvaegust, kuid on tundlik vee happelisuse suhtes.
Toitumine Vikerforell toitub kirpvähilistest, väikestest limustest, putukavastsetest. Röövvormid toituvad väikestest kaladest. Kasvandustes toidetakse spetsiaalse kalasöödaga, kuid noorte isendite söötmisel etendab tähtsat osa looma põrn.
Sigimine Kudemisaeg on jaanuari lõpust juuni alguseni. Mari langeb veekogu põhja ja areneb temperatuuril 1,5...14 °C (optimaalne on 6...8 °C). Koeb 700...7400 marjatera, mille suurus on 3,6...5,7 mm.
Areng Vastsed kooruvad 1,5...2 kuud pärast marja viljastamist. Kasvukiirus sõltub toitumistingimustest ning on soodsates oludes tunduvalt suurem kui teistel lõhilastel. Suguküpseks saab 2...4 aasta vanuselt. Elab kuni 10 aastat vanaks.
Koht ökosüsteemis Vikerforell on väärtusliku lihaga ja kiirekasvuline, selle pärast on ta tähtsaim külmaveelise tiigikalakasvatuse objekt. Kasvatatakse sumpades, eriti merelahtedes. Looduses tekib konkurents jõeforelliga, kellega suudab võistelda vaid sirgetes, kanaliseeritud jõelõikudes (vikerforellile pole oluline kaldaurgude-varjepaikade olemasolu).
Ohustatus ja kaitse Peamiselt tiikides kasvatatav kala, kes erilist kaitset ei vaja.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti kalade süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate kalade liiginimekiri