Karvasjalg-kakk

Liiginimi eesti keeles

Karvasjalg-kakk
Liiginimi ladina keeles Aegolius funereus
Rahvapäraseid nimesid Õõnekull, õõnekakk
Suurus Kehapikkus 22-27 cm, tiibade siruulatus 50-62 cm. Kaal 105-150 grammi.
Levik Levinud põhjapoolkera okas- ja segametsade vööndis ning mõnedes mägipiirkondades, näiteks Alpides. Eestis väikesearvuline ebaühtlaselt levinud haudelind.
Arvukus Eestis pesitseb 100-200 haudepaari, talvitub 100-400 isendit.
Elupaik ja -viis Eelistab suuremaid metsi, harva ka metsatukki või parke. Lemmikelupaigaks on kuuse-segametsad ja männikud. Sobivate pesaõõnte olemasolu korral võib teda leida ka teistest metsatüüpidest ja ka üksikutest rabamännikutest. Aktiivne öösiti, päeva veedab puuvõrades redutades.
Ränne Põhiliselt on paigalind, mõnikord esineb põhjapoolete alade lindude sisserändeid ehk invasioone. Rändavad peamiselt emased ja noored linnud.
Toitumine Toitub peamiselt pisinärilistest, harvem kuulub menüüsse ka mõni linnupoeg. Arvukus sõltub oluliselt sellest, kui soodne on hiireaasta.
Pesitsemine ja areng
Pesa ehitab enamasti musträhni mahajäetud pesaõõnsusse valdavalt kuuse ja haava, harvem mõne teise puu tüvesse. Kui pesitsuspaigas esineb sobiva avaga pesakaste, kasutab ka neid. Aprillis muneb emaslind 3-6 muna, mida haub üksi 26-29 päeva. Emane toidab poegi saagist rebitud tükkidega, kuni nad on piisavalt suured, et tervelt saaki neelata. Pojad lahkuvad pesast 30-32 päeva vanuselt ja püsivad pesa lähistel veel ühe nädala, kuid vanemad võivad nende eest veel 4-6 nädalat pärast pesast lahkumist hoolitseda.
Looduslikud vaenlased Vaenlasteks on väikekiskjad ja suuremad röövlinnud.
Ohustatus ja kaitse Karvasjalg-kakk kuulub kaitstavate liikide II kategooriasse. Rahvusvaheliselt on tegu soodsas seisundis oleva liigiga.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri