1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri

 Leevike

 

Eesti lindude süstemaatiline nimestik

   


I selts: KAURILISED, GAVIIFORMES

1. sugukond: Kaurlased, Gaviidae

1. Punakurk-kaur, Gavia stellata (Pont.)
2. Järvekaur, Gavia arctica (L.)
3. Jääkaur, Gavia immer (Brünn.)
4. Tundrakaur, Gavia adamsii (Gray)


II selts: PÜTILISED, PODICIPEDIFORMES

2. sugukond: Pütlased, Podicipedidae

5. Väikepütt e. punakael-pütt, Tachybaptus ruficollis (Pall.)
6. Tuttpütt, Podiceps cristatus (L.)
7. Hallpõsk-pütt, Podiceps grisegena (Bodd.)
8. Sarvikpütt, Podiceps auritus (L.)
9. Mustkael-pütt, Podiceps nigricollis Brehm


III selts: TORMILINNULISED, PROCELLARIIFORMES

3. sugukond: Tormilindlased, Procellariidae

10. Põhja-tormilind, Puffinus puffinus ssp. (Brünn.)


4. sugukond: Tormipääsulased, Hydrobatidae

11. Põhja-tormipääsu, Oceanodroma leucorhoa (Vieill.)


IV selts: PELIKANILISED, PELECANIFORMES

5. sugukond: Suulalased, Sulidae

12. Suula, Morus bassanus (L.)


6. sugukond: Kormoranlased e. karbaslased, Phalacrocoracidae

13. Kormoran e. karbas, Phalacrocorax carbo (L.)


V selts: TOONEKURELISED, CICONIIFORMES

7. sugukond: Haigurlased, Ardeidae

14. Hüüp, Botaurus stellaris (L.)
15. Väikehüüp, Ixobrychus minutus (L.)
16. Ööhaigur, Nycticorax nycticorax (L.)
17. Hõbehaigur, Egretta alba (L.)
18. Hallhaigur, Ardea cinerea L.
19. Purpurhaigur, Ardea purpurea L.


8. sugukond: Toonekurglased, Ciconiidae

20. Must-toonekurg, Ciconia nigra (L.)
21. Valge-toonekurg, Ciconia ciconia (L.)


9. sugukond: Iibislased, Threskiornithidae

22. Tõmmuiibis e. läikiibis, Plegadis falcinellus (L.)
23. Luitsnokk-iibis, Platalea leucorodia L.


VI selts: HANELISED, ANSERIFORMES

10. sugukond: Partlased, Anatidae

24. Kühmnokk-luik, Cygnus olor (Gm.)
25. Väikeluik, Cygnus columbianus (Ord)
26. Laululuik, Cygnus cygnus (L.)
27. Rabahani, Anser fabalis (Lath.)
28. Lühinokk-hani, Anser brachyrhynchus Baill.
29. Suur-laukhani, Anser albifrons (Scop.)
30. Väike-laukhani, Anser erythropus (L.)
31. Hallhani e. roohani, Anser anser (L.)
32. Lumehani, Anser caerulescens ssp. (L.)
33. Kanada lagle, Branta canadensis (L.)
34. Valgepõsk-lagle, Branta leucopsis (Bechst.)
35. Mustlagle, Branta bernicla (L.)
36. Punakael-lagle, Branta ruficollis (Pall.)
37. Tulipart, Tadorna ferruginea (Pall.)
38. Ristpart, Tadorna tadorna (L.)
39. Viupart, Anas penelope L.
40. Rääkspart, Anas strepera L.
41. Piilpart, Anas crecca L.
42. Sinikael-part, Anas platyrhynchos L.
43. Soopart e. pahlsaba-part, Anas acuta L.
44. Rägapart, Anas querquedula L.
45. Luitsnokk-part, Anas clypeata L.
46. Punanokk-vart, Netta rufina (Pall.)
47. Punapea-vart, Aythya ferina (L.)
48. Valgesilm-vart e. ruskevart, Aythya nyroca (Güld.)
49. Tuttvart, Aythya fuligula (L.)
50. Merivart, Aythya marila (L.)
51. Hahk, Somateria mollissima (L.)
52. Kuninghahk, Somateria spectabilis (L.)
53. Kirjuhahk, Polysticta stelleri (Pall.)
54. Aul, Clangula hyemalis (L.)
55. Mustvaeras, Melanitta nigra (L.)
56. Tõmmuvaeras, Melanitta fusca (L.)
57. Sõtkas, Bucephala clangula (L.)
58. Väikekoskel e. pudukoskel, Mergus albellus L.
59. Rohukoskel, Mergus serrator L.
60. Jääkoskel, Mergus merganser L.


VII selts: HAUKALISED, ACCIPITRIFORMES

11.sk. Haugaslased, Accipitridae

61. Herilaseviu, Pernis apivorus (L.)
62. Must-harksaba, Milvus migrans (Bodd.)
63. Puna-harksaba, Milvus milvus (L.)
64. Merikotkas, Haliaetus albicilla (L.)
65. Kaeluskotkas, Gyps fulvus (Habl.)
66. Madukotkas, Circaetus gallicus (Gm.)
67. Roo-loorkull, Circus aeruginosus (L.)
68. Välja-loorkull, Circus cyaneus (L.)
69. Stepi-loorkull, Circus macrourus (Gm.)
70. Soo-loorkull, Circus pygargus (L.)
71. Kanakull, Accipiter gentilis (L.)
72. Raudkull, Accipiter nisus (L.)
73. Hiireviu, Buteo buteo (L.)
74. Karvasjalg-viu e. taliviu, Buteo lagopus (Pont.)
75. Väike-konnakotkas, Aquila pomarina Brehm
76. Suur-konnakotkas, Aquila clanga Pall.
77. Stepikotkas, Aquila nipalensis Hodgs.
78. Kaljukotkas e. maakotkas, Aquila chrysaetos (L.)


12. sugukond: Kalakotkaslased, Pandionidae

79. Kalakotkas, Pandion haliaetus (L.)


VIII selts: PISTRIKULISED, FALCONIFORMES

13. sugukond: Pistriklased, Falconidae

80. Tuuletallaja, Falco tinnunculus L.
81. Punajalg-pistrik, Falco vespertinus L.
82. Väikepistrik, Falco columbarius L.
83. Lõopistrik, Falco subbuteo L.
84. Jahipistrik, Falco rusticolus L.
85. Rabapistrik, Falco peregrinus Tunst.


IX selts: KANALISED, GALLIFORMES

14. sugukond: Metsislased e. püülased, Tetraonidae

86. Laanepüü, Bonasa bonasia (L.)
87. Rabapüü, Lagopus lagopus (L.)
88. Teder, Tetrao tetrix L.
89. Metsis e. mõtus, Tetrao urogallus L.


15. sugukond: Faasanlased e. kanalased, Phasianidae

90. Nurmkana, Perdix perdix (L.)
91. Põldvutt, Coturnix coturnix (L.)


X selts: KURELISED, GRUIFORMES

16. sugukond: Ruiklased, Rallidae

92. Rooruik, Rallus aquaticus L.
93. Täpikhuik, Porzana porzana (L.)
94. Väikehuik, Porzana parva (Scop.)
95. Rukkirääk, Crex crex (L.)
96. Tait, Gallinula chloropus (L.)
97. Lauk, Fulica atra L.


17. sugukond: Kurglased, Gruidae

98. Sookurg, Grus grus (L.)


18. sugukond: Traplased, Otididae

99. Väiketrapp, Tetrax tetrax (L.)
100. Suurtrapp, Otis tarda L.


XI selts: KURVITSALISED, CHARADRIIFORMES

19. sugukond: Merisklased, Haematopodidae

101. Merisk, Haematopus ostralegus L.


20.sugukond. Naaskelnoklased, Recurvirostridae

102. Naaskelnokk, Recurvirostra avosetta L.


21. sugukond: Jämejalglased, Burhinidae

103. Jämejalg, Burhinus oedicnemus (L.)


22. sugukond: Jooksurlased, Glareolidae

104. Kõnnu-pääsujooksur, Glareola pratincola (L.)


23. sugukond: Tülllased, Charadriidae

105. Väiketüll, Charadrius dubius Scop.
106. Liivatüll, Charadrius hiaticula L.
107. Meritüll, Charadrius alexandrinus L.
108. Roosterind-tüll e. mornel, Charadrius morinellus L.
109. Rüüt, Pluvialis apricaria (L.)
110. Plüü, Pluvialis squatarola (L.)
111. Kiivitaja, Vanellus vanellus (L.)


24. sugukond: Kurvitslased, Scolopacidae

112. Suurrisla e. suurrüdi, Calidris canutus (L.)
113. Leeterisla e. leeterüdi, Calidris alba (Pall.)
114. Väikerisla e. väikerüdi, Calidris minuta (Leisl.)
115. Värbrisla e. värbrüdi, Calidris temminckii (Leisl.)
116. Kõvernokk-risla e. kõvernokk-rüdi, Calidris ferruginea (Pont.)
117. Meririsla e. merirüdi, Calidris maritima (Brünn.)
118. Risla e. rüdi, Calidris alpina (L.)
119. Plütt, Limicola falcinellus (Pont.)
120. Tutkas, Philomachus pugnax (L.)
121. Mudanepp, Lymnocryptes minimus (Brünn.)
122. Tikutaja e. taevasikk, Gallinago gallinago (L.)
123. Rohunepp, Gallinago media (Lath.)
124. Metskurvits, Scolopax rusticola L.
125. Mustsaba-vigle, Limosa limosa (L.)
126. Vöötsaba-vigle, Limosa lapponica (L.)
127. Väikekoovitaja, Numenius phaeopus (L.)
128. Suurkoovitaja, Numenius arquata (L.)
129. Tumetilder, Tringa erythropus (Pall.)
130. Punajalg-tilder, Tringa totanus (L.)
131. Lammitilder, Tringa stagnatilis (Bechst.)
132. Heletilder, Tringa nebularia (Gunn.)
133. Metstilder, Tringa ochropus L.
134. Mudatilder, Tringa glareola L.
135. Hallkibu, Xenus cinereus (Güld.)
136. Vihitaja e. jõgitilder, Actitis hypoleucos (L.)
137. Kivirullija, Arenaria interpres (L.)
138. Suur-veetallaja, Phalaropus tricolor (Vieill.)
139. Veetallaja, Phalaropus lobatus (L.)


25. sugukond: Änlased, Stercorariidae

140. Laisaba-änn, Stercorarius pomarinus (Temm.)
141. Söödikänn, Stercorarius parasiticus (L.)
142. Pikksaba-änn, Stercorarius longicaudus Vieill.
143. Suuränn, Stercorarius skua (Brünn.)


26. sugukond: Kajaklased, Laridae

144. Karbuskajakas e. mustpea-kajakas, Larus melanocephalus Temm.
145. Väikekajakas, Larus minutus Pall.
146. Harksaba-kajakas, Larus sabini Sab.
147. Naerukajakas, Larus ridibundus L.
148. Kalakajakas, Larus canus L.
149. Tõmmukajakas, Larus fuscus L.
150. Hõbekajakas, Larus argentatus Pont.
151. Jääkajakas, Larus hyperboreus Gunn.
152. Merikajakas, Larus marinus L.
153. Roosakajakas, Rhodostethia rosea (MacGill.)
154. Kaljukajakas, Rissa tridactyla (L.)


27. sugukond: Tiirlased, Sternidae

155. Räusktiir e. räusk, Sterna caspia Pall.
156. Tutt-tiir, Sterna sandvicensis Lath.
157. Jõgitiir, Sterna hirundo L.
158. Randtiir, Sterna paradisaea Pont.
159. Väiketiir, Sterna albifrons Pall.
160. Habeviires, Chlidonias hybridus (Pall.)
161. Mustviires, Chlidonias niger (L.)
162. Valgetiib-viires, Chlidonias leucopterus (Temm.)


28. sugukond: Alklased, Alcidae

163. Lõunatirk, Uria aalge (Pont.)
164. Alk, Alca torda L.
165. Krüüsel, Cepphus grylle (L.)
166. Väikealk e. ürr, Alle alle (L.)


XII selts: VURILALISED, PTEROCLIDIFORMES

29. sugukond: Vurillased, Pteroclididae

167. Stepivuril, Syrrhaptes paradoxus (Pall.)


XIII selts: TUVILISED, COLUMBIFORMES

30. sugukond: Tuvilased, Columbidae

168. Kodutuvi, Columba livia (f. domestica) Gm.
169. Õõnetuvi, Columba oenas L.
170. Kaelustuvi e. meigas, Columba palumbus L.
171. Kaelus-turteltuvi e. pargi-turteltuvi, Streptopelia decaocto (Friv.)
172. Turteltuvi, Streptopelia turtur (L.)


XIV selts: KÄOLISED, CUCULIFORMES

31. sugukond: Kägulased, Cuculidae

173. Kägu, Cuculus canorus L.


XV selts: KAKULISED, STRIGIFORMES

32. sugukond: Loorkaklased, Tytonidae

174. Loorkakk, Tyto alba (Scop.)


33. sugukond: Kaklased, Strigidae

175. Kassikakk, Bubo bubo (L.)
176. Lumekakk, Nyctea scandiaca (L.)
177. Vöötkakk, Surnia ulula (L.)
178. Värbkakk, Glaucidium passerinum (L.)
179. Kivikakk, Athene noctua (Scop.)
180. Kodukakk, Strix aluco L.
181. Händkakk, Strix uralensis Pall.
182. Habekakk, Strix nebulosa Forst.
183. Kõrvukräts, Asio otus (L.)
184. Sooräts, Asio flammeus (Pont.)
185. Karvasjalg-kakk, Aegolius funereus (L.)


XVI selts: ÖÖSORRILISED, CAPRIMULGIFORMES

34. sugukond: Öösorlased, Caprimulgidae

186. Öösorr, Caprimulgus europaeus L.


XVII selts: PIIRITAJALISED e. PIKATIIVALISED, APODIFORMES

35. sugukond: Piiritajalased, Apodidae

187. Piiritaja e. piirpääsuke, Apus apus (L.)


XVIII selts: SINIRAALISED, CORACIIFORMES

36. sugukond: Jäälindlased, Alcedinidae

188. Jäälind, Alcedo atthis (L.)


37. sugukond: Mesilasenäplased, Meropidae

189. Mesilasenäpp, Merops apiaster L.


38. sugukond: Siniraaglased, Coraciidae

190. Siniraag, Coracias garrulus L.


39. sugukond: Vaenukägulased e. toonetutlased, Upupidae

191. Vaenukägu e. toonetutt, Upupa epops L.


XIX selts: RÄHNILISED, PICIFORMES

40. sugukond: Rähnlased, Picidae

192. Väänkael, Jynx torquilla L.
193. Hallpea-rähn e. hallrähn, Picus canus Gm.
194. Roherähn e. meltsas, Picus viridis L.
195. Musträhn, Dryocopus martius (L.)
196. Suur-kirjurähn, Dendrocopos major (L.)
197. Tamme-kirjurähn, Dendrocopos medius (L.)
198. Valgeselg-kirjurähn, Dendrocopos leucotos (Bechst.)
199. Väike-kirjurähn, Dendrocopos minor (L.)
200. Kolmvarvas-rähn e. laanerähn, Picoides tridactylus (L.)


XX selts: VÄRVULISED, PASSERIFORMES

41. sugukond: Lõolased, Alaudidae

201. Tuttlõoke, Galerida cristata (L.)
202. Nõmmelõoke, Lullula arborea (L.)
203. Põldlõoke, Alauda arvensis L.
204. Sarviklõoke, Eremophila alpestris (L.)


42. sugukond: Pääsulased, Hirundinidae

205. Kaldapääsuke, Riparia riparia (L.)
206. Suitsupääsuke, Hirundo rustica L.
207. Räästapääsuke, Delichon urbica (L.)


43. sugukond: Västriklased, Motacillidae

208. Nõmmekiur, Anthus campestris (L.)
209. Taigakiur, Anthus hodgsoni Richm.
210. Metskiur, Anthus trivialis (L.)
211. Sookiur, Anthus pratensis (L.)
212. Tundrakiur e. punakurk-kiur, Anthus cervinus (Pall.)
213. Randkiur, Anthus petrosus Mont.
214. Hänilane, Motacilla flava L.
215. Kuldhänilane, Motacilla citreola ssp. Pall.
216. Jõgivästrik, Motacilla cinerea Tunst.
217. Linavästrik, Motacilla alba L.


44. sugukond: Siidisabalased , Bombycillidae

218. Siidisaba e. viristaja, Bombycilla garrulus (L.)


45. sugukond: Vesipaplased, Cinclidae

219. Vesipapp, Cinclus cinclus (L.)


46. sugukond: Käbliklased, Troglodytidae

220. Käblik, Troglodytes troglodytes (L.)


47. sugukond: Raatlased, Prunellidae

221. Võsaraat, Prunella modularis (L.)


48. sugukond: Rästaslased, Turdidae

222. Punarind, Erithacus rubecula (L.)
223. Ööbik, Luscinia luscinia (L.)
224. Lõunaööbik, Luscinia megarhynchos Brehm
225. Rubiinööbik, Luscinia calliope (Pall.)
226. Sinirind, Luscinia svecica (L.)
227. Sinisaba, Tarsiger cyanurus (Pall.)
228. Must-lepalind, Phoenicurus ochruros (Gm.)
229. Lepalind, Phoenicurus phoenicurus (L.)
230. Kadakatäks, Saxicola rubetra (L.)
231. Kaelustäks, Saxicola torquata (L.)
232. Kivitäks, Oenanthe oenanthe (L.)
233. Kõrbe-kivitäks, Oenanthe deserti ssp. (Temm.)
234. Kivirästas, Monticola saxatilis (L.)
235. Kaelusrästas, Turdus torquatus L.
236. Musträstas, Turdus merula L.
237. Mustpugu-rästas, Turdus ruficollis Pall.
238. Hallrästas e. paskrästas, Turdus pilaris L.
239. Laulurästas, Turdus philomelos Brehm
240. Vainurästas, Turdus iliacus L.
241. Hoburästas, Turdus viscivorus L.


49. sugukond: Põõsalindlased, Sylviidae

242. Võsa-ritsiklind, Locustella naevia (Bodd.)
243. Jõgi-ritsiklind, Locustella fluviatilis (Wolf)
244. Roo-ritsiklind, Locustella luscinioides (Savi)
245. Tarna-roolind, Acrocephalus paludicola (Vieill.)
246. Kõrkja-roolind, Acrocephalus schoenobaenus (L.)
247. Padu-roolind, Acrocephalus agricola (Jerd.)
248. Aed-roolind, Acrocephalus dumetorum Blyth
249. Soo-roolind e. putke-roolind, Acrocephalus palustris (Bechst.)
250. Tiigi-roolind, Acrocephalus scirpaceus (Herm.)
251. Rästas-roolind, Acrocephalus arundinaceus (L.)
252. Väike-käosulane, Hippolais caligata (Licht.)
253. Käosulane, Hippolais icterina (Vieill.)
254. Vööt-põõsalind, Sylvia nisoria (Bechst.)
255. Väike-põõsalind, Sylvia curruca (L.)
256. Pruunselg-põõsalind, Sylvia communis Lath.
257. Aed-põõsalind, Sylvia borin (Bodd.)
258. Mustpea-põõsalind, Sylvia atricapilla (L.)
259. Rohe-lehelind e. nõlva-lehelind, Phylloscopus trochiloides (Sund.)
260. Põhja-lehelind, Phylloscopus borealis (Blas.)
261. Kuld-lehelind, Phylloscopus proregulus (Pall.)
262. Vööt-lehelind, Phylloscopus inornatus (Blyth)
263. Tõmmu-lehelind, Phylloscopus fuscatus (Blyth)
264. Mets-lehelind, Phylloscopus sibilatrix (Bechst.)
265. Väike-lehelind e. silksolk, Phylloscopus collybita (Vieill.)
266. Salu-lehelind, Phylloscopus trochilus (L.)
267. Pöialpoiss, Regulus regulus (L.)
268. Lääne-pöialpoiss, Regulus ignicapillus (Temm.)


50. sugukond: Kärbsenäplased, Muscicapidae

269. Hall-kärbsenäpp, Muscicapa striata (Pall.)
270. Väike-kärbsenäpp, Ficedula parva (Bechst.)
271. Kaelus-kärbsenäpp, Ficedula albicollis (Temm.)
272. Must-kärbsenäpp, Ficedula hypoleuca hypoleuca (Pall.)


51. sugukond: Vilbaslased e. timallased, Timaliidae

273. Roohabekas e. roovilbas, Panurus biarmicus (L.)


52. sugukond: Sabatihaslased, Aegithalidae

274. Sabatihane, Aegithalos caudatus (L.)


53. sugukond: Tihaslased, Paridae

275. Sootihane e. salutihane, Parus palustris L.
276. Põhjatihane, Parus montanus Conr.
277. Taigatihane, Parus cinctus Bodd.
278. Tutt-tihane, Parus cristatus L.
279. Musttihane, Parus ater L.
280. Sinitihane, Parus caeruleus L.
281. Lasuurtihane, Parus cyanus Pall.
282. Rasvatihane, Parus major L.


54. sugukond: Puukoristajalased, Sittidae

283. Puukoristaja, Sitta europaea L.


55. sugukond: Porlased, Certhiidae

284. Porr, Certhia familiaris L.


56. sugukond: Kukkurtihaslased, Remizidae

285. Kukkurtihane, Remiz pendulinus (L.)


57. sugukond: Peoleolased, Oriolidae

286. Peoleo, Oriolus oriolus (L.)


58. sugukond: Õgijalased, Laniidae

287. Punaselg-õgija, Lanius collurio L.
288. Mustlauk-õgija, Lanius minor Gm.
289. Hallõgija, Lanius excubitor L.
290. Punapea-õgija, Lanius senator L.


59. sugukond: Vareslased, Corvidae

291. Pasknäär, Garrulus glandarius (L.)
292. Laanenäär, Perisoreus infaustus (L.)
293. Harakas, Pica pica (L.)
294. Mänsak, Nucifraga caryocatactes (L.)
295. Hakk, Corvus monedula L.
296. Künnivares, Corvus frugilegus L.
297. Vares, Corvus corone L.
298. Ronk e. kaaren, Corvus corax L.


60. sugukond: Kuldnoklased, Sturnidae

299. Kuldnokk, Sturnus vulgaris L.
300. Roosa-kuldnokk, Sturnus roseus (L.)


61. sugukond: Kangurlindlased, Ploceidae

301. Koduvarblane, Passer domesticus (L.)
302. Põldvarblane, Passer montanus (L.)


62. sugukond: Vintlased, Fringillidae

303. Metsvint, Fringilla coelebs L.
304. Põhjavint, Fringilla montifringilla L.
305. Koldvint, Serinus serinus (L.)
306. Rohevint, Carduelis chloris (L.)
307. Ohakalind, Carduelis carduelis (L.)
308. Siisike, Carduelis spinus (L.)
309. Kanepilind, Carduelis cannabina (L.)
310. Mägi-kanepilind, Carduelis flavirostris (L.)
311. Urvalind, Carduelis flammea (L.)
312. Hele-urvalind, Carduelis hornemanni (Holb.)
313. Vööt-käbilind, Loxia leucoptera Gm.
314. Kuuse-käbilind, Loxia curvirostra L.
315. Männi-käbilind, Loxia pytyopsittacus Borkh.
316. Karmiinleevike, Carpodacus erythrinus (Pall.)
317. Männileevike, Pinicola enucleator (L.)
318. Leevike, Pyrrhula pyrrhula (L.)
319. Suurnokk-vint e. suurnokk, Coccothraustes coccothraustes (L.)


63. sugukond: Tsiitsitajalased, Emberizidae

320. Lapi tsiitsitaja e. keltsalind, Calcarius lapponicus (L.)
321. Hangelind, Plectrophenax nivalis (L.)
322. Talvike, Emberiza citrinella L.
323. Põldtsiitsitaja, Emberiza hortulana L.
324. Põhjatsiitsitaja, Emberiza rustica Pall.
325. Väiketsiitsitaja, Emberiza pusilla Pall.
326. Kuldtsiitsitaja, Emberiza aureola Pall.
327. Rootsiitsitaja, Emberiza schoeniclus (L.)
328. Halltsiitsitaja, Miliaria calandra (L.)