1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri

 Leevike

 

Eesti lindude süstemaatiline nimestikH - haudelind;
S - mittepesitsev suvilind;
L - läbirändaja;
T - talvitaja;
( ) ebaregulaarne;
[ ] juhuslik;
E - eksikülaline;

KAURILISED, GAVIIFORMES

Kaurlased, Gaviidae

1. Punakurk-kaur, Gavia stellata | S L T
2. Järvekaur, Gavia arctica | H L T
3. Jääkaur, Gavia immer | E
4. Tundrakaur, Gavia adamsii | L [T]


PÜTILISED, PODICIPEDIFORMES

Pütlased, Podicipedidae

5. Väikepütt (punakael-pütt), Tachybaptus ruficollis | H T
6. Tuttpütt, Podiceps cristatus | H L T
7. Hallpõsk-pütt, Podiceps grisegena | H L T
8. Sarvikpütt, Podiceps auritus | H L (T)

9. Mustkael-pütt, Podiceps nigricollis | E [H]


TORMILINNULISED, PROCELLARIIFORMES

Tormilindlased, Procellariidae

10. Põhja-tormilind, Puffinus puffinus | E
11. Baleaari tormilind, Puffinus mauretanicus | E

Tormipääsulased, Hydrobatidae

12. Põhja-tormipääsu, Hydrobates leucorhous | E


SUULALISED, SULIFORMES

Suulalased, Sulidae

13. Suula, Morus bassanus | E

Kormoranlased, Phalacrocoracidae

14. Kormoran, Phalacrocorax carbo | H L T


PELIKANILISED, PELECANIFORMES

Iibislased, Theskiornithidae

15. Tõmmuiibis (läikiibis), Plegadis falcinellus | E
16. Luidsnokk-iibis, Platalea leucorodia | E

Haigurlased, Ardeidae

17. Hüüp, Botaurus stellaris | H L T
18. Väikehüüp, Ixobrychus minutus
| E
19. Ööhaigur, Nycticorax nycticorax
| E
20. Veisehaigur, Bubulcus ibis | E
21. Hallhaigur, Ardea cinerea
| H L T
22. Hõbehaigur, Ardea alba | H S (T)
23. Purpurhaigur, Ardea purpurea | E
24. Siidhaigur, Egretta garzetta | E

Pelikanlased, Pelecanidae

25. Pelikan (roosapelikan), Pelecanus onocrotalus | E

TOONEKURELISED, CICONIIFORMES

Toonekurglased, Ciconiidae

26. Must-toonekurg, Ciconia nigra | H
27. Valge-toonekurg, Ciconia ciconia | H (T)


HANELISED, ANSERIFORMES

Partlased, Anatidae

28. Mustlagle, Branta bernicla | S L
29. Punakael-lagle, Branta ruficollis | [H] L
30. Kanada lagle, Branta canadensis | H S L [T]
31. Valgepõsk-lagle, Branta leucopsis | H L [T]
32. Hallhani, Anser anser | H L [T]
33. Rabahani, Anser fabalis | L
34. Lühinokk-hani, Anser brachyrhynchus | L
35. Tundrahani, Anser serriostris | L
36. Suur-laukhani, Anser albifrons | [S] L [T]
37. Väike-laukhani, Anser erythropus | L
38.
Kühmnokk-luik, Cygnus olor | H L T
39. Väikeluik, Cygnus columbianus | S L T
40. Laululuik, Cygnus cygnus | H L T
41.
Ristpart, Tadorna tadorna | H L [T]
42. Tulipart, Tadorna ferruginea | E
43. Mandariinpart, Aix galericulata | E
44. Rägapart, Spatula querquedula | H L
45. Sini-rägapart, Spatula discors | E

46. Luitsnokk-part, Spatula clypeata | H L
47. Rääkspart, Mareca strepera | H L (T)
48. Viupart, Mareca penelope | H L T
49. Ameerika Viupart, Mareca americana | E
50. Sinikael-part, Anas platyrhynchos | H L T
51. Soopart, Anas acuta | H L [T]
52. Piilpart, Anas crecca | H L T
53. Punanokk-vart, Netta rufina | E
54. Punapea-vart, Aythya ferina | H L T
55. Valgesilm-vart, Aythya nyroca | E
56. Lannuvart, Aythya collaris | E
57. Tuttvart, Aythya fuligula | H L T
58. Merivart, Aythya marila | H L T

59. Hahk, Somateria mollissima | H L T
60. Kuninghahk, Somateria spectabilis | L [T]
61. Kirjuhahk, Polysticta stelleri | (S) L T
62. Aul, Clangula hyemalis | S L T
63. Mustvaeras, Melanitta nigra | S L T
64. Ida-mustvaeras, Melanitta americana | E
65. Siberi tõmmuvaer, Melanitta stejnegeri | E
66. Tõmmuvaeras, Melanitta fusca | H L T
67. Prillvaeras, Melanitta perspicillata | E
68. Sõtkas, Bucephala clangula | H L T
69. Väikekoskel, Mergus albellus | (S) L T
70. Rohukoskel, Mergus serrator | H L T
71. Jääkoskel, Mergus merganser | H L T


HAUKALISED, ACCIPITRIFORMES

Haugaslased, Accipitridae

72. Raipekotkas, Neophron percnopterus | E
73. Herilaseviu, Pernis apivorus | H L
74. Kaeluskotkas, Gyps fulvus | E
75. Raisakotkas, Aegypius monachus | E
76. Madukotkas, Circaetus gallicus | H L [T]
77. Väike-konnakotkas, Clanga pomarina | H
78. Suur-konnakotkas, Clanga clanga | H

79. Kääbuskotkas, Hieraaetus pennatus | E
80. Stepikotkas, Aquila nipalensis | E
81. Kääpakotkas, Aquila heliaca | E
82. Kaljukotkas, Aquila chrysaetos | H L T
83. Raudkull, Accipiter nisus | H L T
84. Kanakull, Accipiter gentilis | H L T
85. Roo-loorkull, Circus aeruginosus | H L [T]
86. Välja-loorkull, Circus cyaneus | H L T

87. Stepi-loorkull, Circus macrourus | L
88. Soo-loorkull, Circus pygargus | H
89. Must-harksaba, Milvus migrans | (H) L
90. Puna-harksaba, Milvus milvus | (H) S
91. Merikotkas, Haliaetus albicilla | H L T
92. Hiireviu, Buteo buteo | H L T
93. Karvasjalg-viu (taliviu), Buteo lagopus | L T

94. Stepiviu, Buteo rufinus | E

Kalakotkaslased, Pandionidae

95. Kalakotkas, Pandion haliaetus | H L


PISTRIKULISED, FALCONIFORMES

Pistriklased, Falconidae

96. Tuuletallaja, Falco tinnunculus | H L (T)
97. Stepi-tuuletallaja, Falco naumanni | E
98. Punajalg-pistrik, Falco vespertinus | [H] (S) L
99. Väikepistrik, Falco columbarius | H L T
100. Lõopistrik, Falco subbuteo | H L
101. Stepipistrik, Falco cherrug | E
102. Jahipistrik, Falco rusticolus | E
103. Rabapistrik, Falco peregrinus | S L T


KANALISED, GALLIFORMES

Faasanlased e kanalased, Phasianiade

104. Laanepüü, Tetrastes bonasia | H T
105. Rabapüü, Lagopus lagopus | H T
106. Teder, Lyurus tetrix | H T
107. Metsis, Tetrao urogallus
| H T
108. Nurmkana, Perdix perdix
| H T
109. Põldvutt, Coturnix coturnix | H


KURELISED, GRUIFORMES

Ruiklased, Rallidae

110. Rooruik, Rallus aquaticus | H L T
111. Täpikhuik, Porzana porzana | H L
112. Väikehuik, Zapornia parva | H

113. Värbhuik, Zapornia pusilla | E
114. Rukkirääk, Crex crex | H L
115. Tait, Gallinula chloropus | H L T
116.
Lauk, Fulica atra | H L T

Kurglased, Gruidae

117. Sookurg, Grus grus | H L [T]
118. Kanada kurg, Antigone canadensis | E
119. Neitsikurg, Grus virgo | E


TRAPILISED, OTIDIFORMES

Traplased, Otididae

120. Väiketrapp, Tetrax tetrax | E
121. Suurtrapp, Otis tarda | E


KURVITSALISED, CHARADRIIFORMES

Merisklased, Haematopodidae

122. Merisk, Haematopus ostralegus | H L

Naaskelnoklased, Recurvirostridae

123. Naaskelnokk, Recurvirostra avosetta | H
124. Karkjalg, Himantopus himantopus | [H] E

Jämejalglased, Burhinidae

125. Jämejalg, Burhinus oedicnemus | E

Jooksurlased, Glareolidae

126. Kõnnu-pääsujooksur, Glareola pratincola | E
127. Stepi-pääsujooksur, Glareola nordmanni | E

Tülllased, Charadriidae

128. Väiketüll, Charadrius dubius | H L
129. Liivatüll, Charadrius hiaticula | H L

130. Mustjalg-tüll, Charadrius alexandrinus | E
131. Roosterind-tüll, Charadrius morinellus | L
132. Kõrbetüll, Charadrius leschenaultii | E
133. Rüüt, Pluvialis apricaria | H L
134. Tundrarüüt, Pluvialis fulva | E
135. Plüü, Pluvialis squatarola | L [T]
136. Kiivitaja, Vanellus vanellus | H L [T]
137. Stepikiivitaja, Vanellus gregarius | E
138. Valgesaba-kiivitaja, Vanellus leucurus | E

Kurvitslased, Scolopacidae

139. Väikekoovitaja, Numenius phaeopus | H L
140. Suurkoovitaja, Numenius arquata | H L

141. Mustsaba-vigle, Limosa limosa | H
142. Vöötsaba-vigle, Limosa lapponica | L

143. Kivirullija, Arenaria interpres | H L [T]
144. Suurrüdi, Calidris canutus | L [T]
145. Tutkas, Calidris pugnax | H L
146. Plütt, Calidris falcinellus | L
147. Älverüdi, Calidris acuminata | E
148. Kõvernokk-rüdi, Calidris ferruginea | L
149. Värbrüdi, Calidris temminckii | [H] L
150. Leeterüdi, Calidris alba
| L
151. Soorüdi, Calidris alpina | H L [T]
152. Merirüdi, Calidris maritima | L T
153. Väikerüdi, Calidris minuta | L

154. Ruugerüdi, Calidris subruficollis | E
155. Kiripugurüdi, Calidris melanotos | E
156. Hallrüdi, Calidris pusilla | E
157. Tundra-neppvigle, Limnodromus scolopaceus | E
158. Metskurvits, Scolopax rusticola | H L T
159. Mudanepp, Lymnocryptes minimus | H L T
160. Tikutaja, Gallinago gallinago | H L T

161. Rohunepp, Gallinago media | H
162. Hallkibu, Xenus cinereus | E
163. Suur-veetallaja, Phalaropus tricolor | E
164. Veetallaja, Phalaropus lobatus | [H] L
165. Puna-veetallaja, Phalaropus fulicaria | E

166. Vihitaja, Actitis hypoleucos | H L
167. Ameerika vihitaja, Actitis macularius | E

168. Tumetilder, Tringa erythropus | L
169. Punajalg-tilder, Tringa totanus | H L [T]
170. Lammitilder, Tringa stagnatilis | H
171. Heletilder, Tringa nebularia | H L
172. Metstilder, Tringa ochropus | H L
173. Mudatilder, Tringa glareola | H L

Änlased, Stercorariidae

174. Laisaba-änn, Stercorarius pomarinus | L [T]
175. Söödikänn, Stercorarius parasiticus | L
176. Pikksaba-änn, Stercorarius longicaudus | L
177. Suuränn, Stercorarius skua | E

Kajaklased, Laridae

178. Kaljukajakas, Rissa tridactyla | L [T]
179. Vandelkajakas, Pagophila eburnea | E
180. Harksaba-kajakas, Xema sabini | E
181. Naerukajakas, Chroicocephalus ridibundus | H L T
182. Väikekajakas, Hydrocoloeus minutus | H L T
183. Roosakajakas, Rhodostethia rosea | E
184. Karbuskajakas, Ichthyaetus melanocephalus | E
185. Kalakajakas, Larus canus | H L T
186. Merikajakas, Larus marinus | H L T
187. Jääkajakas, Larus hyperboreus | L (T)
188. Polaarkajakas, Larus glaucoides | E
189. Hõbekajakas, Larus argentatus | H L T
190. Koldjalg-hõbekajakas, Larus cachinnans | L [T]
191. Lõuna-hõbekajakas, Larus michahellis | E
192. Ohhoota hõbekajakas, Larus schistisagus | E

193. Tõmmukajakas, Larus fuscus | H L (T)
194. Naerutiir, Gelochelidon nilotica
| E
195. Räusktiir (räusk), Hydroprogne caspia
| H L
196. Tutt-tiir, Thalasseus sandvicensis | H
197. Väiketiir, Sternula albifrons | H L
198. Jõgitiir, Sterna hirundo | H L
199. Randtiir, Sterna paradisaea | H L

200. Habeviires, Chlidonias hybridus | [H] E
201. Mustviires, Chlidonias niger | H
202. Valgetiib-viires, Chlidonias leucopterus | (H)

Alklased, Alcidae

203. Lõunatirk, Uria aalge | L (T)
204. Alk, Alca torda | H L T
205. Krüüsel, Cepphus grylle | H L T

206. Väikealk (ürr), Alle alle | E


VURILALISED, PTEROCLIDIFORMES

Vurillased, Pteroclididae

207. Stepivuril, Syrrhaptes paradoxus | E


TUVILISED, COLUMBIFORMES

Tuvilased, Columbidae

208. Kodutuvi, Columba livia (f. domestica) | H T
209. Õõnetuvi, Columba oenas | H L T
210. Kaelustuvi (meigas), Columba palumbus | H L T
211. Kaelus-turteltuvi (pargi-turteltuvi), Streptopelia decaocto | H T
212. Suur-turteltuvi, Streptopelia orientalis | E
213. Turteltuvi, Streptopelia turtur | H L


KÄOLISED, CUCULIFORMES

Kägulased, Cuculidae

214. Kägu, Cuculus canorus | H L


KAKULISED, STRIGIFORMES

Loorkaklased, Tytonidae

215. Loorkakk, Tyto alba | E

Kaklased, Strigidae

216. Karvasjalg-kakk (laanekakk), Aegolius funereus | H L T
217. Kassikakk, Bubo bubo | H T
218. Vöötkakk, Surnia ulula | [H] L T

219. Lumekakk, Nyctea scandiaca | E (T)
220. Värbkakk, Glaucidium passerinum | H L T
221. Kivikakk, Athene noctua | E
222. Kodukakk, Strix aluco | H (L) T
223. Händkakk, Strix uralensis | H (L) T
224. Habekakk, Strix nebulosa | (H) S T
225. Kõrvukräts, Asio otus | H L T
226. Sooräts, Asio flammeus | H L T


ÖÖSORRILISED, CAPRIMULGIFORMES

Öösorlased, Caprimulgidae

227. Öösorr, Caprimulgus europaeus | H L


PIIRITAJALISED e PIKATIIVALISED, APODIFORMES

Piiritajalased, Apodidae

228. Piiritaja, Apus apus | H L
229. Randpiiritaja, Apus pallidus | E
230. Suurpiiritaja, Tachymarptis melba | E


SARVLINNULISED, BUCEROTIFORMES

Vaenukägulased ehk toonetutlased, Upupidae

231. Vaenukägu (toonetutt), Upupa epops | H

SINIRAALISED, CORACIIFORMES

Jäälindlased, Alcedinidae

232. Jäälind, Alcedo atthis | H T

Mesilasenäplased, Meropidae

233. Mesilasenäpp, Merops apiaster | E

Siniraaglased, Coraciidae

234. Siniraag, Coracias garrulus | E


RÄHNILISED, PICIFORMES

Rähnlased, Picidae

235. Väänkael, Jynx torquilla | H L
236. Hallpea-rähn (hallrähn), Picus canus | H T
237. Roherähn, Picus viridis | (H) (T)
238. Musträhn, Dryocopus martius | H T
239. Suur-kirjurähn, Dendrocopos major | H L T
240. Tamme-kirjurähn, Dendrocoptes medius | H T
241. Valgeselg-kirjurähn, Dendrocopos leucotos | H T
242. Väike-kirjurähn, Dryobates minor | H L T
243. Laanerähn (kolmvarvas-rähn), Picoides tridactylus | H (L) T


VÄRVULISED, PASSERIFORMES

Lõolased, Alaudidae

244. Nõmmelõoke, Lullula arborea | H L [T]
245. Põldlõoke, Alauda arvensis | H L T

246. Tuttlõoke, Galerida cristata | [H] [T]
247. Sarviklõoke, Eremophila alpestris | L [T]
248. Välja-väikelõoke, Calandrella brachydactyla | E
249. Stepilõoke, Melanocorypha calandra | E

Pääsulased, Hirundinidae

250. Kaldapääsuke, Riparia riparia | H L
251. Suitsupääsuke, Hirundo rustica | H L
252. Räästapääsuke, Delichon urbica | H L

253. Kivipääsuke, Ptyonoprogne rupestris | E
254. Roostepääsuke, Cecropis daurica | E

Västriklased, Motacillidae

255. Hänilane, Motacilla flava | H L
256. Idahänilane, Motacilla tschutschensis | E
257. Kuldhänilane, Motacilla citreola | H
258. Jõgivästrik, Motacilla cinerea | H L
259. Linavästrik, Motacilla alba | H L [T]

260. Niidukiur, Anthus richardi | E
261. Mongoolia kiur, Anthus godlewskii | E

262. Nõmmekiur, Anthus campestris | H
263. Taigakiur, Anthus hodgsoni | E
264. Metskiur, Anthus trivialis | H L
265. Sookiur, Anthus pratensis | H L (T)
266. Tundrakiur (punakurk-kiur), Anthus cervinus | L
267. Randkiur, Anthus petrosus | H L [T]

268. Mägikiur, Anthus spinoletta | E

Siidisabalased, Bombycillidae

269. Siidisaba (viristaja), Bombycilla garrulus | L T [S]

Vesipaplased, Cinclidae

270. Vesipapp, Cinclus cinclus | H L T

Käbliklased, Troglodytidae

271. Käblik, Troglodytes troglodytes | H L T

Raatlased, Prunellidae

272. Võsaraat, Prunella modularis | H L [T]
273. Mägiraat, Prunella collaris | E
274. Siberi raat, Prunella montanella | E
275. Mustkurk-raat, Prunella atrogularis | E

Rästaslased, Turdidae

276. Ruskerästas, Turdus naumanni | E
277. Kaelusrästas, Turdus torquatus | L
278. Musträstas, Turdus merula | H L T

279. Mustpugu-rästas, Turdus atrogularis | E
280. Hallrästas, Turdus pilaris | H L T
281. Laulurästas, Turdus philomelos | H L (T)
282. Vainurästas, Turdus iliacus | H L (T)
283. Hoburästas, Turdus viscivorus | H L (T)

Kärbsenäplased, Muscicapidae

284. Hall-kärbsenäpp, Muscicapa striata | H L
285. Väike-kärbsenäpp, Ficedula parva | H

286. Kaelus-kärbsenäpp, Ficedula albicollis | (H)
287. Must-kärbsenäpp, Ficedula hypoleuca hypoleuca | H L

288. Punarind, Erithacus rubecula | H L T
289. Sinirind, Cyanecula svecica | H L

290. Ööbik, Luscinia luscinia | H L

291. Rubiinööbik, Luscinia calliope | E
292. Sinisaba, Tarsiger cyanurus | E
293. Must-lepalind, Phoenicurus ochruros | H L (T)
294. Lepalind (aed-lepalind), Phoenicurus phoenicurus | H L

295. Kivisiirak, Monticola saxatilis | E
296. Kadakatäks, Saxicola rubetra | H L
297. Euroopa kaelustäks, Saxicola rubicola | E
298. Niidu-kaelustäks, Saxicola maurus | E
299. Ida-kaelustäks, Saxicola stejnegeri | E
300. Kivitäks, Oenanthe oenanthe | H L
301. Kõrbe-kivitäks, Oenanthe deserti | E
302. Liiv-kivitäks, Oenanthe isabellina | E
303. Nunn-kivitäks, Oenanthe pleschanka | E

Põõsalindlased, Sylviidae

304. Aed-põõsalind, Sylvia borin | H L
305. Mustpea-põõsalind, Sylvia atricapilla | H L [T]
306. Vööt-põõsalind, Curruca nisoria | H L
307. Väike-põõsalind, Curruca curruca | H L
308. Pruunselg-põõsalind, Curruca communis | H L

309. Kõrbe-põõsalind, Curruca nana | E
310. Punakurk-põõsalind, Curruca cantillans | E

Lehelindlased, Phylloscopidae

311. Mets-lehelind, Phylloscopus sibilatrix |
312. Tuhk-lehelind, Phylloscopus humei | E
313.
Vööt-lehelind, Phylloscopus inornatus | L
314.
Kuld-lehelind, Phylloscopus proregulus | (L)
315. Siberi lehelind, Phylloscopus schwarzi | E
316.
Tõmmu-lehelind, Phylloscopus fuscatus | E
317.
Salu-lehelind, Phylloscopus trochilus | H L
318.
Väike-lehelind, Phylloscopus collybita | H L [T]
319. Nõlva-lehelind (rohe-lehelind), Phylloscopus trochiloides | H

320. Põhja-lehelind, Phylloscopus borealis | E

Roolindlased, Acrocephalidae

321. Tarna-roolind, Acrocephalus paludicola | E
322. Kõrkja-roolind, Acrocephalus schoenobaenus | H L
323. Padu-roolind, Acrocephalus agricola | E
324. Aed-roolind, Acrocephalus dumetorum | H
325. Soo-roolind, Acrocephalus palustris | H L
326. Tiigi-roolind, Acrocephalus scirpaceus | H L
327. Rästas-roolind, Acrocephalus arundinaceus | H
328. Väike-käosulane, Iduna caligata | H

329. Leet-käosulane, Iduna pallida | E
330. Käosulane, Hippolais icterina | H L

Ritsiklindlased, Locustellidae

331. Võsa-ritsiklind, Locustella naevia | H L
332. Jõgi-ritsiklind, Locustella fluviatilis | H
333. Roo-ritsiklind, Locustella luscinioides | H

Pöialpoislased, Regulidae

334. Pöialpoiss, Regulus regulus | H L T
335. Lääne-pöialpoiss, Regulus ignicapilla | H

Habeklased, Panuridae

336. Roohabekas, Panurus biarmicus | H T

Sabatihaslased, Aegithalidae

337. Sabatihane, Aegithalos caudatus | H L T

Tihaslased, Paridae

338. Salutihane, Poecile palustris | H T
339. Põhjatihane, Poecile montanus | H L T

340. Taigatihane, Poecile cinctus | E
341. Tutt-tihane, Lophophanes cristatus | H T
342. Musttihane, Periparus ater | H L T
343. Sinitihane, Cyanistes caeruleus | H L T

344. Lasuurtihane, Cyanistes cyanus | E
345. Rasvatihane, Parus major | H L T

Puukoristajalased, Sittidae

346. Puukoristaja, Sitta europaea | H T

Porlased, Certhiidae

347. Porr, Certhia familiaris | H L T

Kukkurtihaslased, Remizidae

348. Kukkurtihane, Remiz pendulinus | H

Peoleolased, Oriolidae

349. Peoleo, Oriolus oriolus | H

Õgijalased, Laniidae

350. Punaselg-õgija, Lanius collurio | H L
351. Mustlauk-õgija, Lanius minor | E
352. Hallõgija, Lanius excubitor | H L T
353. Punapea-õgija, Lanius senator | E
354. Mongoolia kõnnuõgija, Lanius isabellinnus | E
355. Punasaba-kõnnuõgija, Lanius phoenicuroides | E
356. Punapea-õgija, Lanius senator | E

Vareslased, Corvidae

357. Pasknäär, Garrulus glandarius | H L T
358. Laanenäär, Perisoreus infaustus | E
359. Harakas, Pica pica | H T
360. Mänsak, Nucifraga caryocatactes | H (L) T
361. Hakk, Coloeus monedula | H L T
362. Künnivares, Corvus frugilegus | H T
363. Hallvares, Corvus cornix | H L T

364. Mustvares, Corvus corone | E
365. Ronk (kaaren), Corvus corax | H T

Kuldnoklased, Sturnidae

366. Kuldnokk, Sturnus vulgaris | H L T
367. Roosa-kuldnokk, Pastor roseus | E

Varblaslased, Passeridae

368. Koduvarblane, Passer domesticus | H T
369.
Põldvarblane, Passer montanus | H L T

Vintlased, Fringillidae

370. Metsvint, Fringilla coelebs | H L T
371. Põhjavint, Fringilla montifringilla | (H) L T
372. Suurnokk-vint (suurnokk), Coccothraustes coccothraustes | H L T
373 Männileevike, Pinicola enucleator | (L) (T)
374. Leevike, Pyrrhula pyrrhula | H L T
375. Kõrbeleevike, Bucanetes githagineus | E
376. Karmiinleevike, Carpodacus erythrinus | H L
377. Rohevint, Chloris chloris | H L T
378. Mägi-kanepilind, Linaria flavirostris | L T
379. Kanepilind, Linaria cannabina | H L T
380. Urvalind, Acanthis flammea | (H) L S T
381. Hele-urvalind, Acanthis hornemanni | L T
382. Lõuna-urvalind, Acanthis cabaret | L T

383. Vööt-käbilind, Loxia leucoptera | (L) [T]
384. Kuuse-käbilind, Loxia curvirostra | H L T
385. Männi-käbilind, Loxia pytyopsittacus | H (L) T

386. Koldvint, Serinus serinus | H
387. Ohakalind, Carduelis carduelis | H L T
388. Siisike, Carduelis spinus | H L T

Tsiitsitajalased, Emberizidae

389. Lapi tsiitsitaja (keltsalind), Calcarius lapponicus | L
390. Hangelind, Plectrophenax nivalis | L T

391. Halltsiitsitaja, Miliaria calandra | E
392. Talvike, Emberiza citrinella | H L T
393. Põldtsiitsitaja, Emberiza hortulana | H L

394. Põhjatsiitsitaja, Emberiza rustica | [H] (L)
395. Väiketsiitsitaja, Emberiza pusilla | E
396. Kuldtsiitsitaja, Emberiza aureola | E
397. Rootsiitsitaja, Emberiza schoeniclus | H L T
398. Mustpea-tsiitsitaja, Emberiza melanocephala | E
399. Punapea-tsiitsitaja, Emberiza bruniceps | E

Sidriklased, Passerellidae

400. Rebassidrik, Passerella iliaca | E