Kõrkja-roolind

You need Plug-In support

Kõrkja-roolinnu laul

Kõrkja-roolind

Väga elava ja ettevaatliku linnuna tegutseb kõrkja-roolind varjatuna ning osavalt liikudes madalal põõsastikus ja rohttaimestikus. Suvel võib teda kohata seal, kus pilliroo- ja pajutihnikud vee läheduses võtavad enda alla küllalt suure pindala. Pesitsusperioodil reedab kohalviibimise isaslindude laul, mida kuuldub kogu ööpäev läbi. Eriti intensiivselt kostub laulu koidikul. Kõrkja-roolinnu laul on vali ja jõuline. Tema laul sisaldab palju mitmekesiseid kriiksuvaid, krääksuvaid ja vilelisi helisid, mis osalt on võetud teiste linnuliikide laulust. Välimuselt on kõrkja-roolinnud aga küllalt tagasihoidlikud, sulandudes hästi oma keskkonnaga - pruunikirju sulestik on seljal mustatriibuline, näol moodustuvad kontrastsed vöödid: tume kiird, hele kulmutriip ja tume silmatriip.

Kõrkja-roolinnud on vastavalt sobiva biotoobi olemasolule levinud üle kogu Eesti. Laiemalt on nende levikualaks Euroopa, Põhja-Aafrika ja Lääne-Aasia. Talvitusalad asuvad aga Aafrikas, Sahara kõrbest lõuna pool. Siinsetele pesitsusaladele jõuavad nad alles aprilli lõpus-mai alguses, läbiränne kestab juuni alguseni. Lahkumine talvitusaladele algab juba augustis, mil toimub ka põhjapoolsete haudelindude läbiränne. Seega veedavad kõrkja-roolinnud meil vaid 3-4 kuud.

Pesa ehitab kõrkja-roolind tavaliselt vee lähedale, mõnele mättale või põõsasse, väga hästi varjatud kohta. Pesa on harilikult kausjas ning koosneb kõrtest, taimevartest ja samblast. Juuni lõpus või juuli alguses muneb emaslind pessa 5-6 valkjat, hallikate või pruunide täppidega kirjatud muna ning haub neid üksi 2 nädalat. Umbes sama kaua läheb veel aega, kuniks pojad lennuvõimestuvad.

Kõrkja-roolind pole Eestis looduskaitse all, kuid arvukus on mõnevõrra vähenenud. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis, kuid samuti langeva arvukusega. Suuremaid arvukuselangusi Euroopas on seostatud põuaperioodidega talvitusaladel Aafrikas.

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri