Kõrkja-roolind

You need Plug-In support

Kõrkja-roolinnu laul

Kõrkja-roolind

Väga elava ja ettevaatliku linnuna tegutseb kõrkja-roolind varjatuna ning osavalt liikudes madalal põõsastikus ja rohttaimestikus. Suvel võib teda kohata seal, kus pilliroo ja hundipaju tihnikud vee läheduses võtavad enda alla küllalt suure pindala. Pesitsusperioodil reedab kohalviibimise isaslindude laul, mida kuuldub kogu ööpäev läbi. Eriti intensiivselt kostub laulu koidikul. Kõrkja-roolinnu laul on vali ja jõuline. Tema laul sisaldab palju mitmekesiseid kriiksuvaid, krääksuvaid ja vilelisi helisid, mis osalt on võetud teiste linnuliikide laulust.

Pesa ehitab kõrkja-roolind tavaliselt vee lähedale. Enamasti on pesa nii hästi varjatud, et isegi poegade toitmise ajal on seda raske leida. Mõned vaatlejad peavad pesa ehitajaks emalindu, teised aga isalindu. Viimasel juhul piirduvat emalinnu osa ainult sisevooderdise paikapanekuga. Ilmselt leidub isalinde, kes pesaehitusest aktiivselt osa võtavad, kui ka neid kes sellega ei tegele. Pesamaterjaliks kasutatakse rohukõrsi, tarnu ja muud kaldataimestiku ainest. Maapinnal asetsevad pesad on enamasti tassikujulised. Vee kohal asetsevad pesad on aga silindrikujulised.

Emalind muneb pessa 4...6 muna. Munad on valkjad ja tihedasti kirjatud hallikate või pruunide täppidega. Haub peamiselt emalind. Isalinnu osavõtt haudumisest on nähtavasti juhuslik ja lühiajaline. Tema aeg kulub põhiliselt laulmiseks ja territooriumi kaitsmiseks. Pojad kooruvad kahe nädala pärast ja sama kaua võtab aega ka poegade lennuvõimestumine.

Katsumusterohke reis talvitumisalale algab augustis. Talvitusalad paiknevad troopilises Aafrikas. Kõrkja-roolind on väga kasulik lind. Putukaid hävitades aitab ta hoida veekogude äärsetes põõsastikes ja roostikes looduslikku tasakaalu.

 

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri