1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri

 Leevike

 

Linnud "Eesti selgroogsete" lehekülgedel

Eestikeelsete liiginimede register

A
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Õ
Ö
Ladinakeelsete liiginimede register
English names

A

Aed-põõsalind
Aul

H

Habekakk
Hahk
Hakk
Hall-kärbsenäpp
Hallhaigur
Hallhani e. roohani
Hallpea-rähn e. hallrähn
Hallrästas e. paskrästas
Hallõgija
Harakas
Herilaseviu
Hiireviu
Hõbekajakas
Händkakk
Hänilane
Hüüp

J

Jõgi-ritsiklind
Jõgitiir
Järvekaur
Jääkoskel
Jäälind

K

Kadakatäks
Kaelus-turteltuvi e. pargi-turteltuvi
Kaelustuvi e. meigas
Kalakajakas
Kalakotkas
Kaldapääsuke
Kaljukotkas e. maakotkas
Kanakull
Kanepilind
Karmiinleevike
Karvasjalg-kakk
Karvasjalg-viu e. taliviu
Kassikakk
Kiivitaja
Kivitäks
Kodukakk
Kodutuvi
Koduvarblane
Kormoran e. karbas
Kukkurtihane
Kuldnokk
Kuuse-käbilind
Kõrkja-roolind
Kõrvukräts
Käblik
Kägu
Käosulane
Kühmnokk-luik
Künnivares

L

Laanenäär
Laanepüü
Lauk
Laululuik
Laulurästas
Leevike
Lepalind
Liivatüll
Linavästrik
Loorkakk
Luitsnokk-part
Lumekakk

M

Merikajakas
Merikotkas
Merisk
Mets-lehelind
Metsis e. mõtus
Metskiur
Metskurvits
Metstilder
Metsvint
Must-kärbsenäpp
Mustpea-põõsalind
Musträhn
Musträstas
Musttihane
Must-toonekurg
Mustviires
Mänsak

N

Naaskelnokk
Naerukajakas
Nurmkana

O

Ohakalind

P

Pasknäär
Peoleo
Piilpart
Piiritaja
Porr
Pruunselg-põõsalind
Punajalg-tilder
Punapea-vart
Punarind
Punaselg-õgija
Puukoristaja
Põhjatihane
Põhjavint
Põldlõoke
Põldvarblane
Pöialpoiss

R

Rabapistrik
Randtiir
Rasvatihane
Raudkull
Ristpart
Roherähn e. meltsas
Rohevint
Rohukoskel
Ronk e. kaaren
Roo-loorkull
Roohabekas e. roovilbas
Rooruik
Rootsiitsitaja
Rukkirääk
Rästas-roolind
Räästapääsuke

S

Sabatihane
Salu-lehelind
Siidisaba e. viristaja
Siisike
Sinikael-part
Siniraag
Sinirind
Sinitihane
Sookiur
Sookurg
Sootihane e. salutihane
Suitsupääsuke
Suur-kirjurähn
Suurkoovitaja
Suurnokk-vint e. suurnokk
Sõtkas

T

Tait
Talvike
Teder
Tiigi-roolind
Tikutaja e. taevasikk
Turteltuvi
Tutkas
Tutt-tihane
Tutt-tiir
Tuttlõoke
Tuttpütt
Tuttvart
Tuuletallaja
Täpikhuik

U

Urvalind

V

Vaenukägu e. toonetutt
Vainurästas
Valge-toonekurg
Valgeselg-kirjurähn
Vares
Veetallaja
Vesipapp
Vihitaja e. jõgitilder
Võsaraat
Väike-kirjurähn
Väike-kärbsenäpp
Väike-lehelind e. silksolk
Väike-põõsalind
Väiketüll
Välja-loorkull
Väänkael

Õ

Õõnetuvi

Ö

Ööbik
Öösorr