Rästas-roolind

 

Rästas-roolind

Rästas-roolind on kuldnokast pisut väiksem oliivpruuni sulestikuga värvuline. Üksnes välimuse kirjeldusest ega fotost pole aga rästas-roolinnu äratundmiseks palju kasu, märksa äratuntavam on tema kare kurguhäälne "karra-karra-karra-kiit-kiit-kiit". Selle häälitsuse esitajat on rahvasuu nimetanud nii rookukes kui ka laulja väsimatusega välja teenitud rooööbikuks.

Rästas-roolind on levinud terves Euroopas, Ees-Aasias ja ka Põhja-Aafrikas. Eestis võib teda kohata seal, kus järvede või mere kaldal laiuvad suured rooväljad. Meil viibib ta mai algusest augusti lõpuni. Tihedas roostikus elavad linnud toituvad seal leiduvatest putukatest: kiilidest, kärbestest, mardikatest jt.

Saabuvad isaslinnud valivad välja sobiva pesitsuskoha ning lasevad oma valjul häälel pea lakkamatult kõlada. Oodanud ära pilliroo sobiva suuruseni kasvamise asuvad emaslinnud pesa rajama. Sageli lindude pesaehituse kirjeldamiseks kasutatav sõna "punuma" vastab täielikult rästas-roolinnu tegevusele – pesa kinnitatakse mitme lähestikuse rookõrre külge, veepinnast umbes poole meetri kõrgusele. Ehitusmaterjaliks on mitmesugused kõrred, kitsaste lehtedega kaldataimed, roopähikud jms. Pesa ehitamine võtab aega 5...8 päeva, seejärel muneb emaslind 3...6 kahvaturohelist muna. Haudumine võtab aega kaks nädalat, ligikaudu sama pikaks ajaks jäävad pojad veel pessa ning õpivad lendama tavaliselt juuni lõpupäevil.

Juuli keskel hakkavad rästas-roolinnud end pikaks teekonnaks ette valmistama, talletades kõhunaha alla parasjagu suuri rasvavarusid. Vanalinnud lahkuvad varem, noored viivitavad teele asumisega veidi kauem. Katsumusterohke pikk reis üle Kesk- ja Lääne-Euroopa lõpeb mõne kuu pärast talvitumissaladel Lääne-Aafrikas.

Putuktoidulise linnuna aitab rästas-roolind hoida looduslikku tasakaalu putukaid hävitades Suve hakul mere äärde sattunud inimene aga võib kindel olla, et see väike lind kes tal kuulmismeele pidevalt erksa hoiab küll tähele panemata ei jää.

 

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri