Rästas-roolind

Liiginimi eesti keeles Rästas-roolind
Liiginimi ladina keeles Acrocephalus arundinaceus
Rahvapärasid nimesid Rookukk, rooööbik, roorästas
Suurus Kehapikkus 16-20 cm, tiibade siruulatus 28-29 cm, kaal 25-37 g
Levik Pesitseb Euroopa ja Aasia lääneosa parasvöötmepiirkonnas. Levila põhjapiir on Laadoga järve ümbruses. Talvitumisalad on Kesk- ja Lõuna-Aafrikas. Eestis levinud vastavalt sobivate elupaikade olemasolule.
Arvukus Eestis pesitseb 4000 - 6000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Pesitseb kõrges, tihedas ja eelistatult laiaulatuslikus roostikus järvede ja merede kallastel, parema puudumisel lepib väiksemate rootukkadega nt jõgede ja kraavide ääres.
Ränne Rändlind, saabub Eestisse maikuu jooksul, lahkub augusti lõpul või septembri alguses.
Toitumine Toiduks on peamiselt putukad, ämblikud, teod. Sügisel sööb ka marju.
Pesitsemine ja areng
Pesapaiga valib isaslind, pesa ehitab aga emaslind. Pesa on korvjas, punutud mitme rookõrre vahele, asetseb vee kohal ning koosneb vettinud roolehtedest ja hundinuia vartest. Roovarte kasvades kerkib ka pesa ülespoole. Mai lõpust juuli keskpaigani muneb emaslind 4-6 muna, mida haub 13-15 päeva. Paari nädala pärast lahkuvad pojad pesast, kuid vanemad toidavad neid veel mõnda aega.
Ohustatus ja kaitse Ei ole Eestis looduskaitse all. Looduslikeks vaenlasteks röövlinnud ja väikekiskjad. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis, kuid langeva arvukusega. Ohuteguriks peetakse elupaikade kadu märgalade kuivendamise ja veekogude eutrofeerumise tõttu, samuti saakputukate vähesust.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri