Võsaraat

You need Plug-In support

Võsaraadi laul

 

Võsaraat

Võsaraat on oma tagasihoidliku välimuse ja varblasesarnasuse tõttu rahva hulgas vähe tuntud, ehkki tema eestikeelne nimi pärineb just vanarahvalt. Tema sulestik on silmapaistmatu, hallikas, kurgualune ja rind tuhkhallid, ülapool nagu koduvarblasel, nokk sale ja terav. Mõõtmetelt on võsaraat varblasest pisut väiksem, elupaik aga hoopis erinev.

Ta asustab tiheda alusrindega kuusikuid, eriti meeldib talle läbipääsmatu kuuse alusvõsa. Võsaraat on üks kartlik ja ettevaatlik vähemärgatav lind, kes ei sõbrusta teiste lindudega. Ka liigikaaslastest hoiab ta eemale. Kui aga taluaed asub metsale piisavalt ligidal, siis tuleb ta tihti ka puuviljaaeda uudistama. Tema ettevaatliku eluviisi juures on erandiks vaid lauluesitamistseremoonia, mis toimub kuskil hästi väljapaistval kohal valju häälega, sagedamini kõrgel kuusepuu ladvas. Niipea kui ta on oma sidistamise lõpetanud pöördub ta oma varjulisse elupaika tagasi.

Toitu hangib võsaraat sageli maapinnalt või seal kasvavatelt timedelt, ka kuuseokstelt. Võsaraadi menüüsse kuuluvad eelkõige väikesed selgrootud: pisikesed ämblikud, tirdid, liblikaröövikud ja limused, aga ka erinavate taimede seemned.

Enda pisikese kasvu kohta väga suure ja massiivse pesa ehitab võsaraat maapinna lähedale 0,5...1 meetri kõrgusele hästi varjatud kohta. Selle ehitamiseks kasutab ta kuuse oksaraage ja sammalt. Viimaks muneb emaslind oma 4...6 muna. Nende haudumine vältab peaaegu 12 päeva. Seejärel kooruvad väikesed võsaraadipojad, kes kasvavad umbes 12 päeva pesas ja siis ukerdavad maailma avastama. Keskeltläbi nädal peale pesa mahajätmist lõpetavad ema-isa nende toitmise ja pojad iseseisvuvad. Võsaraadi poegi võib lendamas näha alates juunikuu keskpaigast. Seejärel alustab linnupaar aga teise kurnaga, kusjuures ei kasutata vana pesa, vaid ehitatakse uus. Vahel võib võsaraadil olla ka kolm kurna aastas.

Võsaraat on rändlind, kes lahkub Eestist harilikult oktoobrikuu jooksul. Tema talvitusaladeks on Lõuna-Euroopa ja Põhja-Aafrika. Kevadel saabuvad võsaraadid pesitsuspaikadele enamasti aprilli algul, vahel aga ka juba märtsi lõpus.

Võsaraat ei kuulu looduskaitse alla.

 

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri