Mustviires

 

Mustviires

Mustviires on tiirudele sarnane tuhkhall kuni must rästasuurune lind. Tema saba ja tiivad on hallid, alapool valkjas, aga laup päris valge. Kevadel ja suvel ongi teda eriti kerge teistest sarnastest lindudest eristada tumehalli värvi järgi. Aga tavaliselt saab juba selle linnu elupaiga järgi ütelda, et tegu on just mustviirega. Nimelt elab ta harilikult taimestikurikastel poristel paikadel, seejuures nii sisevetel kui ka merelahtedel.

Tema levila hõlmab Euraasia segametsade- ja stepivööndi. Mustviires on osav lendaja, kes teeb sageli roostiku kohal putukaid jahtides uskumatuid kukerpalle ja manöövreid, tema lend on väga kerge ja ka kiire. Kui ta aga vees head saaki märkab, siis hakkab paigallennul tiibadega raplema ning parajal hetkel sööstab nagu püssist lastuna vette, et toit välja tuua.

Tema toidulauale kuuluvad mitmesugused putukad, aga veest püüab ta lisaks ka kalu ja konnakulleseid, ära ei ütle mustviires väikestest konnadestki. Kui ta veest toitu otsib, siis võib näha teda madalal veekogu koha lendamas, nii et nokk on märgatavalt alla suunatud. Põhitoidu moodustavad tal aga ikkagi putukad, keda püüab kas õhust või nopib rookõrte tippudelt. See kauni lennuga lind võib sageli ka postidel ja kividel istuda, aga veepinnale laskub harvem. Maapinnal liigub mustviires aga päris erandjuhtudel, sest selles ei ole ta suur meister.

Maikuus või aprilli lõpus saabuvad mustviired oma talvitusaladelt Eestisse ja peale kevadisi pulmamänge alustavad pesarajamist. Selleks sobivad madalaveelised roostiku ning muu taimestiku vahelised alad, kus ta end veest ümbritsetud mudapõndakutel, rooviirgudel või ka päris ujuval materjalil sisse seab. Ehitusmaterjalina kasutab mustviires mitmesugust taimeprahti, mida on roostikus alati küllaga ujumas.

Mai lõpul munetakse 2...3 muna, mille haudumine võtab aega 14...17 päeva. Koorudes on väiksed viirepojad peaaegu kohe võimelised ujuma ja ringi jooksma, kuid jäävad siiski veel paariks nädalaks pesatruuks. Kolme nädala möödudes õpitakse selgeks lendamiskunst ja seejärel võivadki noored mustviired peagi iseseisvuda.

Augusti lõpul hakatakse aga juba lõuna poole rändama. Mustviires kuulub looduskaitse alla.

 

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri