Roherähn

 

Roherähn

Roherähn on teisest Eesti rohelist värvi rähnist - hallrähnist - pisut suurem, suur-kirjurähnist on ta aga koguni üle kahe korra suurem. Olemas on tal ka rähnidele omane suur ja väga tugev nokk. Tal on ilus sulestik: ülapool ja tiivad kollakas-oliivrohelised, päranipuala läikivkollane, lagipead ehivad punased suled ja mitmel pool esineb ka kaunist kontrastset musta. Rahva seas on ta väga sageli tuntud meltsase nime all. Viimane nimi on eriti levinud just Lõuna-Eestis, sest liivi keeles tähendabki "mõltsi" rohelist.

Eestis on roherähn oma levila põhjapiiril, meist lõuna pool elutseb ta terves Euroopas, Vahemeremaades ja Kaukaasias. Talle meeldivad lagedad alad vahelduvalt metsatukkadega, kus leiduks eriealisi puid. Eelistatud on lehtpuude valdavusega puistud, salupuisniidud ja suured pargid. Roherähn väldib aga suuri okasmetsi ja kuivi männikuid. Lendamine on tal rähnidele omaselt osav ja kiire.

Erinevalt enamikust teistest rähniliikidest trummeldab roherähn harva, mis on sageli ka esmaseks eristamistunnuseks hallrähnist. Toitu otsib ta harilikult maapinnal, aga oma putukakõhule saab täidet ka puutüvesid kahjuritest puhastades - seega ka kasulik metsasanitar. Lemmiktoit on sipelgad, keda võib süüa väga suurtes kogustes. Roherähn laskub maapinnale ja sipelganukke otsides uuristab sipelgapesadesse sügavad käigud. Tema põhitoiduks ongi sipelgad ja ta urgitseb nad isegi talvekorterist sügava lume alt välja.

Pesaõõnsuse raiub ta lehtpuu tüvesse, enamasti kasutab haaba. Pesitsemisajal kõlab pidevalt roherähni vali hüüd, mida teevad nii isas- kui ka emaslind. Koos käib neil ka pesa ehitamine. Munemine toimub alles maikuus, mis on rähnide kohta suhteliselt hilja. Kurnas on tal 5...9 muna. Ka haudumisel osalevad mõlemad vanemad võrdselt.

Pojad väljuvad pesast juuni lõpul, aga tihti ei oska nad siis veel lennata. Roherähn on paiga- ja hulgulind. Ta kuulub looduskaitse alla.

 

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri