Roherähn

Liiginimi eesti keeles Roherähn
Liiginimi ladina keeles Picus viridis
Rahvapäraseid nimesid Kusilasesööja, kusilaserähn, roheline rähn, roheline ähn, hall tikas, hall rähn, hall rui, meltsas, mölsas, malsas, melts, malts, metsas.
Suurus Kehapikkus 30-36 cm, tiibade siruulatus 40-42 cm, kaal 180-220 grammi.
Levik Levinud Euroopa sega- ja lehtmetsavööndis, Vahemeremaades ja Kaukaasias. Eesti asub roherähni levila põhjapiiril.
Arvukus Eestis põhimõtteliselt välja surnud, üksikuid isendeid võib veel leiduda Saaremaal.
Elupaik ja -viis Seotud peamiselt kultuurmaastikuga – leht- ja segametsade, puisniitude, puiskarjamaade, parkide ja aedadega. Kasutab elupaiku, kus sipelgad on kergesti kättesaadavad. Levila põhiosas tavaline lind suurtes linnaparkides.
Ränne Enamasti paigalind.
Toitumine Eelistatuim toit on sipelgad ja nende munad, keda perioodil korjab maapinnalt või uuristab maa seest välja. Sööb ka maapinnal ja puutüvedes elutsevad kahjureid ning nende tõuke. Vähesel määral toitub marjadest ja seemnetest.
Pesitsemine ja areng
Pesaõõnsuse raiub ta lehtpuu tüvesse, enamasti kasutab haaba. Pesitsemisajal kõlab pidevalt roherähni vali hüüd, mida teevad nii isas- kui ka emaslind. Maikuus muneb 5-9 muna, haudumisel osalevad mõlemad vanemad võrdselt. Pojad väljuvad pesast tihti enne lennuoskuse omandamist, juuni lõpus.
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitstavate linnuliikide II kategooriasse. Arvukus on Eestis viimase saja aasta jooksul vähenenud 10-100 korda, praeguseks põhimõtteliselt lokaalselt välja surnud. Peamiseks arvukuse vähenemise põhjuseks peetakse nii naabermaades kui Eestis poollooduslike koosluste, ennekõike puisniitude ja puiskarjamaade kadumist. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis ja maailma mastaabis arvukus tõuseb.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri