Kuuse-käbilind

 

Kuuse-käbilind

Kuuse-käbilind on varblasest veidi suurem lind, kelle omapäraks on tüse nokk, mille otsad teineteisest ristamisi üle ulatuvad. Isalind on põhiliselt tellispunane, emalind hallikasroheline, kollaka päranipualaga. Enamasti tegutsevad käbilinnud pesakonniti või salkadena. Isegi pesitsuse ajal liituvad naabruses pesitsevad isaslinnud toitumisel väikesteks salkadeks.

Kuuse-käbilinnud on levinud Euraasia ja Põhja-Ameerika okasmetsades. Nende peamiseks toiduks on kuuseseemned. Nende hankimiseks kangutatakse käbi oksalt tugeva noka abil lahti ja hoitakse seda oksal jalaga kinni, et seemneid käbisoomuste vahelt välja urgitseda. Sageli pääsevad käbid lindude jala alt lahti ja kukuvad alla. Sellega aitab kuuse-käbilind kaasa kuuseseemnete levikule.

Eestis leidub kuuse-käbilindu eelkõige kuusikutes ja kuuse-segametsades. Pesa ehitab emaslind, keda isaslind pidevalt saadab või läheduses silmas peab. Ta annab emaslinnule toitu juba mängu ja ka pesaehituse ajal. Pesamaterjali kogub emaslind üksi üsna pesapuu juurest, eemaldudes sellest vaid kümmekond meetrit. Pesa on paksuseinaline ja sügav ehitis, mis koosneb peamiselt peentest raokestest, rohukõrtest, samblast ja samblikust. Emaslind võib ehitada ka mitu pesa, enne kui ühesse neist muneb. Kurn koosneb 3-4 valkjast või rohekast munast, millel on roostekarva ja hallikad säbrud. Haudumine kestab 13-14 päeva ja seda teeb emaslind üksi. Pärast koorumist poegade nokad veel risti ei ole, alles 3 nädala pärast tekib neil äratuntav käbilinnu nokk. Pesast lahkuvad nad kahenädalastena, seni toidavad neid mõlemad vanalinnud.

Kuuse-käbilind kuulub kaistavate liikide III kategooriasse. Looduslikeks vaenlasteks on neile väikekiskjad ja röövlinnud. Ohu lähenemisel pesale hakkab emaslind erutatult häälitsema, mille peale naabruses pesitsevad kuuse-käbilinnud kokku lendavad ja vaenlast kimbutada või tõrjuda püüavad. Inimteguritest võib arvukust ohustada intensiivne metsamajandus. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on tegu soodsas seisundis oleva liigiga, kelle arvukus on stabiilne.

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri