Kuuse-käbilind

Liiginimi eesti keeles Kuuse-käbilind
Liiginimi ladina keeles Loxia curvirostra
Rahvapäraseid nimesid Ristnokk, käbinärija, pilvelind, käbikull, kurditihane
Suurus Kehapikkus 15-17 cm, tiibade siruulatus 27-30 cm. Kaal 35-53 g.
Levik Levinud Euroopa, Aasia, Põhja-Ameerika ja Loode-Aafrika okasmetsades. Üldiselt paigallind, kuid võib liikuda lõuna poole, kui toiduvarusid napib. Eestis levinud vastavalt sobiva pesitsusbiotoobi olemasolule.
Arvukus Arvukus kõigub suures ulatuses, meil pesitseb 5000 - 75 000 haudepaari.
Elupaik ja -viis Elupaigaks on peamiselt kuusikud ja kuuse-segametsad. Väljaspool pesitsusaega ilmub ka teistesse puistutesse. Elutseb salkadena. Päevase eluviisiga.
Ränne Üldiselt paiga- ja hulgulind.
Toitumine Peamiseks toiduks on kuuseseemned. Nende hankimiseks kangutab käbi oksalt noka abil lahti ja hoiab seda oksal jalaga kinni, et seemneid käbisoomuste vahelt välja urgitseda.
Pesitsemine ja areng
Pesa tavaliselt kuusel, tüvest eemal asuval oksal. Pesa ehitab emaslind, keda isaslind pidevalt saadab või läheduses silmas peab. Pesa on paksuseinaline ja sügav ehitis, mis koosneb peamiselt peentest raokestest, rohukõrtest, samblast ja samblikust. Emaslind muneb 3-4 valkjat või rohekat roostja, hallika ja tumepruuni kirjaga kaetud muna, mida 13-14 päeva haub. Poegade noka otsad koorumise järel veel risti ei ole, alles ca 3 nädala pärast on neil juba äratuntav käbilinnu nokk. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast umbes kahenädalastena. Poegi toidavad mõlemad vanalinnud. Lennuvõimelisteks saavad pojad 20-25 päevaselt. 
Ohustatus ja kaitse Kuulub kaitstavate liikide III kategooriasse. Looduslikeks vaenlasteks on väikekiskjad ja röövlinnud. Arvukust võib ohustada ka intensiivistuv metsamajandus. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri