Kadakatäks

 

Kadakatäks

Kadakatäks on oma nime saanud sellest, et ta tegutseb sageli kadakavõsas. Seal ei söö ta mitte marju, vaid otsib putukaid. Peale kadastike elab see lind sageli ka paljudel teistel suhteliselt avaratel maastikel nagu niidud, karjamaad, metsaservad, lagendikud, raiesmikud, põlendikud, aga ka niiskemates paikades: rabades ja madalsoodel. Seejuures ei ole kadastikud üldsegi mitte tema kõige tüüpilisemateks elupaikadeks. Sageli võib näha teda mõnel madalal põõsal või tugevamal rohttaimel laulmas, niisama istumas või targa näoga ringi askeldamas.

Rohurindest ja ka maapinnalt saab kadakatäks kätte oma toidupoolise. Põhiliselt kuuluvad selle hulka väikesed selgrootud: mardikad, kahetiivalised, liblikad, nende röövikud, kiletiivalised ja veel paljud teised nagu peale putukate näiteks ämblikud, limused ja ussid.

Sulestik on kadakatäksil tagasihoidlikult tumepruun kuni hallikas. Kontrastselt tõuseb esile hele kulmutriip, samuti mustad laigud põskedel. Mitmel pool esineb ka valgeid laike. Tiibadest jookseb üle lai valge vööt.

Kadakatäksi levila hõlmab nii tasandikke kui ka mägismaid nii Eurooas kui ka Aasias. Eestis on ta kõikjal kohatav suhteliselt arvukas lind. Kevadel saabuvad kadakatäksid oma talvituspaikadest troopilisest Aafrikast aprilli lõpupoolel. Kohe peale päralejõudmist alustatakse pesitsemisega. Pesa rajatakse maapinnale tiheda kaitsva rohu keskele lohukesse või teinekord ka mahalangenud puude juurte alla. Ehitusmaterjalina kasutatakse seejuures kuivi kõrsi ja sammalt.

Mai teisel poolel on pesa enamasti valmis ja emaslind muneb sellesse 5...7 muna. Ka haudumine on üksi tema hooleks jäetud, see kestab 12...13 päeva. Teist sama kaua veedavad koorunud pojad agaralt süüa nõudes veel pesas. Seejärel nad küll väljuvad pesast, aga ei oska veel korralikult lennata ega süüa muretseda. Nii abistavad vanemad neid veel tervelt 2...3 nädalat. Lennuvõimeliseks saavad esimesed noored kadakatäksid juunikuu viimastel päevadel.

Juuli lõpul või augusti algul algab aga kogunemine väikestesse salkadesse, et septembris lennata talikorteritesse.

 

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri