Naaskelnokk

 

Naaskelnokk

Naaskelnokk on oma nime saanud kõverat naasklit meenutava noka järgi. Linnu nokk on punane, otsast ülespoole tõusev ja meenutab tõepoolest kõverat kingsepanaasklit. Naaskelnoka keha on tuvi kehaga suuruselt üpris võrdne, küll on ta aga tunduvalt piklikum ja sarnaneb värtnaga, millele on ohtralt lõnga peale keritud. Linnu põhivärvus on kajakahall, pealagi veidi tumedam ja hoosuled mustad. Kui lind tiivad seljale kokku tõmbab, on tiibadel näha veel üks tume vööt, mistõttu linnu tagakeha tundub kõrvalt vaadatuna vöödilisena. Naaskelnoka punased, otsekui külmavõetud jalad on kehapikkused, mis jätab linnust mulje, nagu kõnniks ta karkudel.Varvaste vahel algab umbes varba keskpaigast pruunikaspunane ujunahk.

Naaskelnokk on levinud väga hajusalt; ta asustab stepi soolajärvede kaldaid Doonaust Taga-Baikalimaa kaguosani ning Musta, Aasovi, Kaspia ja Araali mere rannikualasid. Lind on levinud veel Läänemere lõunarannikul, Vahemeremaades, Ees-Aasias, Mongoolias, Loode-Hiinas, kohati Aafrikas, Austraalias ja Tasmaanias. Meil on lind püsivalt pesitsenud alates selle sajandi teisest poolest Hiiumaal Käina lahe ääres ning mõnedel Eesti läänesaartel. Lind rändab talveks Aafrikasse ja Lõuna-Aasiasse.

Naaskelnokk ehitab oma pesa vee vahetusse lähedusse või vette mõne mätta või muu sarnase peale. Linnu täiskurnas on tavaliselt 3...4 muna. mis on kurvitsalistele iseloomuliku kujuga - ühest otsast tublisti teravamad. Mune hauvad vaheldumisi mõlemad vanalinnud. Juuni alguses kooruvad munadest pojad, kes juuni lõpuks - juuli alguseks tavaliselt juba lennuvõimestuvad.

Naaskelnokk toitub pisivähilistest, veeputukate vastsetest, limustest ja veetaimede seemnetest. Toitu otsides oitab ta aeglaselt madalas vees, tõstmata igal sammul oma jalgu veest välja, nagu seda teeb enamik vees toitu otsivaid linde, vaid neid läbi vee lohistades. Toitudes kõnnib lind allalastud peaga, seda aeglaselt ühelt poolt teisele liigutades.

Naaskelnokk on meil suhteliselt harv eksikülaline ning kuulub kaitstavate loomade hulka.

 

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri