Naaskelnokk

Liiginimi eesti keeles Naaskelnokk
Liiginimi ladina keeles Recurvirostra avocetta
Rahvapäraseid nimesid mudalohistaja
Suurus Kehapikkus 42-46 cm (sh nokk u 8 cm + lennul üleulatuvad jalad u 10 cm), tiibade siruulatus 67-77 cm, kaal 225-400 grammi
Levik Paiguti levinud Euroopa parasvöötme mererannikuil Eestist ja Lõuna-Skandinaaviast Vahemereni. Liik levib lokaalselt ka ümber Vahemere, idapoolne levikuareaal haarab endasse Musta mere ja Lõuna-Ukraina ning Kaspia mere põhjaotsa, kust ulatub Mongooliani. Eestis levinud üksnes läänerannikul ja Lääne-Eesti saartel. Talvitusalad asuvad Lähis-Idas ja Aafrikas. Lõuna- ja Ida-Aafrikas esineb paigalinnuna.
Arvukus Eestis pesitseb 150-250 haudepaari.
Elupaik ja -viis Tasased mererannikud kaugele ulatuva pagurannaga. Pesitsusala valides eelistab vähese rohuga mudaseid või saviklibuste paljanditega mererandu või madalate heinasaarte hõredaid rohukamaraid. Toitu otsides uitab ta aeglaselt madalas vees ilma, et igal sammul neid veest välja tõstaks.
Ränne Saabub kevadel aprillikuu jooksul. Mõnel aastal lahkuvad juba juuli esimeses pooles, teinekord alles augusti keskpaigas. Üksikuid linde on nähtud veel septembri keskpaigas.
Toitumine Toitub peamiselt madalas vees elavatest selgrootutest, samuti veetaimede seemnetest.
Pesitsemine ja areng
Teevad pesa otse maa peale kuid üsna vee lähedale või koguni veest väljaulatuvale mättale, kraapides sinna väikse lohu. Levila põhiosas, kus neid on arvukamalt kui meil, võivad pesitseda koloniaalselt, kus pesad asetsevad väga lähestikku. Muneb 3-4 muna, mida hauvad vaheldumisi mõlemad vanalinnud 23-25 päeva. Juuni alguses kooruvad pojad, kes juuni lõpuks-juuli alguseks tavaliselt juba lennuvõimestuvad.
Ohustatus ja kaitse Kuulub Eestis II looduskaitsekategooriasse, olles siin oma levila piiril. Pesitsejana on meil võrdlemisi uus liik. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis, kuid ohuks on veereostus, samuti maakasutuse muutus talvitusaladel.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri