Kivitäks

 

Kivitäks

Kivitäks on üks väike aga Eestis küllaltki sage linnuke. Tema sulestik on kontrastse halli-valge-mustakirju mustriga, osa sabast on valge, jalad pikad ja saledad. Varblasest võib ta isegi pisut suurem olla.

Tema elupaigad on enamasti seotud järgmiste asjadega: kivid, nagu nimestki arvata võib, ja avamaastikud, mis on enamasti inimese poolt muudetud. Nii on talle ka hulka tabavaid nimesid antud: kivihing, sibulakaupmees, kivinokkija, aiatikk ja veel paljud teisedki.

Tema levila hõlmab laiu alasid Euraasias ja Aafrikaski. Tegutseda eelistab kivitäks sageli kuivadel aasadel, karjamaadel, uhtorgudes, saviste kinkude nõlvadel, põlendikel ja jäätmaadel, samuti jõgede järskudel kallastel. Mitte harva ei kohta me kivitäksi ka linnapildis, kus ta oma pesa rajab hoonete katuseräästa alla, puuriitadesse või teeäärde laotud kivikuhja. Looduslikumal maastikul kasutab ta pesa asupaigana mitmesuguseid urgusid: näriliste vanu urge, kaldapääsukeste pesi, aga ka kiviaedu, kaljulõhesid ning kivihunnikuid.

Maapinnal liigub kivitäks hüpates ja nõksutab pidevalt kehaga nagu linavästrik. Samuti on talle iseloomulik sabaga vibutamine ja selle sulgede laialiajamine. Maapinnal liikudes otsib ta harilikult toitu, harvem püüab aga seda ka õhust.

Toit on kivitäksil väga mitmekesine: selle koostisse kuuluvad peamiselt mardikad, kahetiivalised, liblikad, nende röövikud ja kiletiivalised. Sügisel on menüüs tähtis koht ka marjadel.

Maikuus alustab kivitäks pesitsemist. Selle algustähiseks on isaslinnu mitmekülgne silmatorkav mängulend. Pesad rajatakse paaride poolt üksteisest väga kaugele. Ehitusmaterjalina kasutab kivitäks kuivi kõrsi, aga seestpoolt vooderdatakse ehitis taimevilla, linnusulgede ja loomakarvadega. Valminud poolkerajasse pessa muneb emaslind 5...7 muna.

Haudumine võtab aega enam-vähem 13 päeva. Seejärel sirguvad pojad 13...15 päeva pesas, kus mõlemad vanalinnud neid hoolega toidavad. Pesast välja ukerdades ei oska nad aga veel lennata. Lendamise õpivad esimesed noorlinnud selgeks juunikuu lõpuks. Seejärel alustab linnupaar teise kurnaga.

Kivitäks on rändlind, kes talvitab peamiselt troopilises Aafrikas. Eestist lahkub ta väikeste salkadena enamasti septembris, läbiränne jätkub aga veel oktoobri alguseni. Kevadel saabuvad kivitäksid aprillikuu jooksul.

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri