Mets-lehelind

You need Plug-In support

Mets-lehelinnu laul

 

Mets-lehelind

Mets-lehelind on Lääne-Eesti salude üks iseloomulikumaid linde. Ta on lehelindude hulgas suurim. Tegutseb puude võrades, sageli alumistel okstel, kus rahutult hüpeldes toitu otsib või ka okste ning puulehtede kohal paigallennul rapleb.

Mets-lehelinnu laul on väga iseloomulik siristamine. See algab aeglase ja siis üha kiireneva silpide reaga "sip-sip-sip-sip"-ga, mis lõpus läheb üle ritsikat meenutavaks sirinaks "sirrrrrrr". Vahel katkestab lind laulu poole pealt ja hakkab nukrakõlaliselt häälitsema. Tuntud linnu-uurija on öelnud selle häälitsuse kohta, et mets-lehelind kaebleb, nagu suruks teda suurim südamevalu. Seda kaeblevat lauluelementi nimetatakse ka "eleegiaks".

Mets-lehelinnud jõuavad meile aprilli lõpul või mai algul, isaslinnud tavaliselt varem kui emaslinnud. Saabudes tavaliselt öösel, hüplevad linnud toitu otsides rahutult metsas ringi. Kui selline maailmarändur jõuab metsas paigakesele, kus igal aastal on pesitsenud tema liigikaaslane, tajub ta seda otsekohe. Silmapilk muudab ringihulkuv isaslind oma käitumist, lõpetab putukate otsimise ja hakkab laulma.

Isaslinnu poolt hõivatud territooriumil valib peatselt saabuv emaslind sobiva koha ning asub üksinda pesa ehitama. See paikneb enamasti maapinnal ja ehitusmaterjalina kasutatakse kuivi rohukõrsi. Munad on valged, tihedalt kirjatud punapruunide täppidega. Pojad kooruvad kahe nädala pärast ja jäävad sama pikaks ajaks veel pessa. Haub vaid emaslind, toitmisega tegelevad mõlemad vanemad.

Mets-lehelinnud lahkuvad talvitamisaladele augustis ja septembris.

 

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri