Kukkurtihane

 

Kukkurtihane

Kukkurtihane erineb väga olulisel määral teistest tihastest. Ta on väike pruunikas lind musta lauba ja üle silma käiva laia musta triibuga. Nokk on sirge, peenike ja väga terav.

Kukkurtihane tegutseb ainult veekogude ääres soistes võsastikes ja lehtmetsades, toitudes peamiselt putukatest ja ämblikest. See linnuke on meile hiljuti lõunast sisse rännanud haruldane haudelind. Eestis oli esimene teadaolev pesitsemine Matsalu looduskaitsealal 1954. või 1955. aastal. Meil on kukkurtihane rändlind, kelle saabumise ja lahkumise kohta andmed peaaegu puuduvad.

Pesitsusajal on ta vähe tähelepandav ja ta olemasolu avastatakse sageli alles sügisel lehtede langemise järel paremini silma paistvate pesade järgi. Kukkurtihase pesa kujutab endast peente okste tipus rippuvat valkjat piklik-kerajat kinnist kukrut, mille ühel küljel on torukujuline ripats - sissepääsutunnel. See keerukas ja vastupidav ehitis on valmistatud taimekiududest ja -villast ning võib säilida mitu aastat. Pesa ehitamist alustab tavaliselt isaslind, kes teeb valmis pesa aluse ja välisseina. Pesa sisemuse vooderdab aga emaslind. Kui emaslindu ei ilmu, jääb pesa tavaliselt lõpetamata.

Kogu pesa ehitamine kestab mitu nädalat. Matsalus ehitati ühte pesa koguni rohkem kui kaks kuud! Arvatakse, et mõnikord kihutab emaslind pesa ehitanud isaslinnu hiljem minema ja kasvatab pojad üksi üles. Saksamaal on nähtud ka kahte isaslindu koos ühte pesa ehitamas. Nende juurde tuli ka emaslind, kes aga pidama ei jäänud. Varsti pärast seda loobus üks isaslindudest pesa ehitamisest ja lahkus, teine aga jätkas veel mõnda aega tööd. On ette tulnud ka munade "sissemüürimist": isaslinnu ehitustung on nii suur, et ta ehitab pesa sisemust emaslinnu munemise ajal edasi, kattes munad uue materjaliga. Pesa olevad munad on valged ja neid haub emaslind üksi. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast kahenädalastena.

 

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri