Väike-kirjurähn

You need Plug-In support

Väike-kirjurähni trummeldamine

 

Väike-kirjurähn

Väike-kirjurähn on nagu suur-kirjurähni väike koopia. Tema sulestik on peaaegu samasugune, erinevuseks on vaid see, et sabaalune on tal roosakas ja tiivapealsed suled musta-valgevöödilised. Väike-kirjurähn on rähnide seas üks pisemaid, olles vaid veidi varblasest suurem. Suuremale sugulasele sarnane on ka selle tavalise metsaelaniku elupaik. Nimelt meeldib talle tegutseda kõikjal leht- ja segametsades, parkides ja aedades, metsaribades ja ka väiksemates asulates.

Väike-kirjurähni levila hõlmab peamiselt Euroopa, vähem võib neid kohata Põhja-Aafrikas ja Aasias. Kuna tema mõõtmed on teistest rähnidest väiksemad, siis valib ta ka pisema toidulaua. Nii näeme väike-kirjurähni askeldamas peaasjalikult suurte puude külgharudel ja peenematel okstel, mitte aga tüvedel. Nii nagu looduses ikka, on väike kasv kompenseeritud suurema liikuvusega ka väike-kirjurähnil. Harva peatub ta ühel puul üle minuti, vaid kiirustab ikka kuhugi mujale.

Tema toiduks on koorealused mardikad (sikud, üraskid) ning hobusipelgad. Käbide sepikoda ta üleval pidada ei jõua, küll askeldab aga suurte kuuskede latvades, otsides talvist kasinat toitu.

Pesitsusaeg algab isaslinnu tasase trummeldamisega kuival puuoksal, mis on palju nõrgema heliga kui suur-kirjurähnil. Seepeale lendab emaslind kohale ja moodustub paar. Pesaõõnsuse raiuvad väike-kirjurähnid harilikult lehtpuusse, kõige rohkem meeldivad talle kuivanud ja poolkõdunenud haava- või lepatüved. Valminud pesasse muneb emaslind mai lõpul 5...6, muna, rähni kohta on see suhteliselt hilja.

Koorunud pojad saavad lendamisoskuse selgeks alles juuni lõpul või juuli algul. Kogu pesitsusaja on väike-kirjurähn väga varjatud eluviisiga, aga kui see ülesanne täidetud, siis muutub üsnagi häälekaks ja tuleb sageli inimese nina alla aiapuudele toksima.

Rändlind pole, aga väljaspool pesitsusaega hulgub laialt ringi, otsides häid toitumispaiku siit ja sealt. Eestisse saabub rohkelt ka talikülalisi põhjapoolsetelt aladelt. Väike-kirjurähn kuulub looduskaitse alla.

 

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri