Lauk

 

Lauk

Lauk on üleni musta sulestiku ja valge lauba ning nokaga varesesuurune vutti meenutava kehaehitusega küllaltki ümmargune lind. Lauk kaalub keskmiselt ühe kilo ümber.

Lauk on levinud Euraasia ja Põhja-Aafrika metsa-, stepi-, kõrbe-, ja subtroopilise vööndi veekogudel ning Austraalias ja Uus-Guineas. Lauk on rändlind, kes saabub alates märtsi lõpust ja lahkub novembris.

Eestis on lauk arvukas haudelind, kes pesitseb taimestikurikastel järvedel ja madalamatel merelahtedel, samuti suurematel jõgedel ja settetiikidel. Viimasel ajal on lauk pesitsenud ka roostikes. Laugu pesa kujutab endast kuivanud taimevarte kuhja, mille ta rajab madalasse vette või veekogu vahetusse lähedusse. Pesitsusperioodil jälitab pesapaiga läheduses nii oma liigikaaslasi kui ka teisi linde, mistõttu tekib sageli laugu pesapaikade ümbruses pidev veesolin. Laugu pesas on mais 5...12 muna. Pojad lennuvõimestuvad juuli teisel poolel.

Lauk toitub valdavalt veetaimede pehmematest osadest ja selgrootutest loomadest.

Lauk on jahilind, keda kütitakse sügisel kuni 1000 isendit. Looduskaitse alla ei kuulu.

 

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri