Suurnokk-vint

 

Suurnokk-vint

Suurnokk-vint on peaaegu kuldnoka suurune, kuid lühema ja jässakama kere ning lühikese sabaga lind. Sulestik on pruunikirju, kuid eriti lihtsalt on ta äratuntav ülisuure ja jämeda koonilise noka järgi.

Eestis on suurnokk hajusalt levinud ning ta arvukus ei ole väga suur. Teda leidub rohkem Saaremaal, Lihula ümbruses ning Pärnu-Viljandi-Tartu joonel. Lisaks väikesele esinemissagedusele tegutseb suurnokk ka ise väga vaikselt ja varjatult. Tema liigutused on aeglased ja rahulikud ning maas tegutseb ta raskelt ja kohmakalt. Enamasti elutseb ta lehestikku peidetuna kõrgel puuvõras, mistõttu ongi vähe märgatav.

Ka ta laul on üksnes tasane ja lühike vidin, mida on harva kuulda. Lemmikelupaikadeks on pargid, puisniidud, hõredad lehtmetsad ning eriti kalmistud. Suurnokk-vindi võimas nokk on suurepärane tööriist mitmesuguste seemnete purustamiseks, mis moodustavadki ta toidust põhiosa. Ta on võimeline kerge vaevaga isegi kirsikive purustama, samal ajal kui kirsi viljaliha toiduks kõlbmatuna minema visatakse.

Pesa ehitatakse 4-15 m kõrgusele lehtpuuvõrasse ning see paikneb enamasti vastu tüve. Pesa on raagudest ja kõrtest kokku laotud lame ja korratu kausike ning mai lõpuks või juuni alguseks muneb emaslind sellesse 4-7 munast koosneva kurna. Haub ainult emaslind, keda ta kaaslane samal ajal toidab ning vajaduse korral ka asendab. Pesitsemise ajal on suurnokad üsna agressiivsed, tõrjudes kõhklematult eemale kõik teised linnuliigid, rääkimata liigikaaslastest. Poegadele kannavad toitu mõlemad vanalinnud. Esialgu antakse noortele vaid putukaid ja röövikuid, kuid üsna pea minnakse üle taimtoidule. Pojad lahkuvad pesast 12. - 14. elupäeval. Esialgu lendavad nad veel halvasti ning jäävad pesaümbrusse, kuhu vanalinnud neile veel toitu toovad. Suurnokk-vint saab suguküpseks järgmiseks kevadeks ning heade elutingimuste korral võib ta eluiga ulatuda enam kui 8 aastani.

Ta on rändlind, kes lahkub meilt septembris-oktoobris ja saabub tagasi aprilli alguses. Üksikud suurnokad võivad mõnikord jääda ka talvituma. Väikesearvulise ja kasuliku linnuna väärib suurnokk-vint meie kaitset ja tähelepanu.

 

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri