Suurnokk-vint

Liiginimi eesti keeles Suurnokk-vint e. suurnokk
Liiginimi ladina keeles Coccothraustes coccothraustes
Rahvapäraseid nimesid Suurnokk, kirsinärija.
Suurus Kehapikkus 16,5-18 cm, tiibade siruulatus 29-33 cm, kaal 50-55 g.
Levik On levinud katkendlikult kogu Euraasias Lääne-Prantsusmaast ja Inglismaast Jaapani ja Kaug-Idani. Euroopas on põhjapiiriks Lõuna-Soome, lõunas ulatub levila Vahemereni. Eestis hajusalt levinud haudelind. Meil pesitsevad suurnokk-vindid talvituvad valdavalt Lõuna-Euroopas (Balkanimaad, Itaalia, Hispaania, Portugal).
Arvukus Eestis pesitseb 20 000 - 35 000 haudepaari. Talvitub 500 - 2000 isendit.
Elupaik- ja viis Suhteliselt spetsiifilise elupaigaeelistusega liik, keda leidub valdavalt tamme-ülekaaluga vanades laialehistes metsades ja puisniitudel ning analoogsetes inimtekkelistes paikades nagu pargid ja kalmistud.
Ränne Rändlind. Saabub Eestisse märtsi lõpus-aprilli alguses ning lahkub oktoobris, soojematel aastatel ka novembris. Meil talvitub vaid väike osa kohalikust populatsioonist.
Toitumine Ülekaalukalt taimtoiduline, tarbides marjade ja taimede seemneid. Oma tugeva nokaga võib purustada isegi kirsikive. Poegade toitmise ajal püüab ka putukaid.
Pesitsemine Pesa ehitatakse 4-15 m kõrgusele lehtpuuvõrasse ning see paikneb enamasti vastu tüve. Pesa on raagudest ja kõrtest kokku laotud lame ja korratu kausike ning mai lõpuks või juuni alguseks muneb emaslind sellesse 4-7 muna, mida haub 14 päeva. Pesitsemise ajal on suurnokad üsna agressiivsed, tõrjudes kõhklematult eemale kõik teised linnuliigid, rääkimata liigikaaslastest. Poegadele kannavad toitu mõlemad vanalinnud. Esialgu antakse noortele vaid putukaid ja röövikuid, kuid üsna pea minnakse üle taimtoidule. Pojad lahkuvad pesast kahenädalaselt. Esialgu lendavad nad veel halvasti ning jäävad pesaümbrusse, kuhu vanalinnud neile toitu toovad.
Ohustatus ja kaitse Ei ole looduskaitse all ning liik on soodsas seisundis nii globaalsete kui ka kohalike ohuhinnangute järgi. Looduslikeks vaenlasteks võivad olla suuremad röövlinnud ja kiskjalised.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri