Rohevint

 

Rohevint

Rohevint on varblasest veidi suurem rohekaskollane (isaslind) või hallikaskollane (emaslind) tüseda koonilise nokaga laululind. Vaatamata pisut jässakale kehakujule on rohevindi liigutused osavad ja lend kiire. Rahuliku iseloomu tõttu võib ta õige kaua ühel kohal püsida ja ümbrust silmitseda. Talvises lindude toidumajakeses aga on ta sageli riiakas, tõrjudes sealt eemale oma liigikaaslasi. Rohevint toitub mitmesugustest seemnetest.

Rohevindi laul koosneb peamiselt kutsehüüdudest, mis vahelduvad õrnade vileliste, kuristavate häälitsustega. Kuigi rohevint ei ole meil talvitajana haruldane, märkame kevadel tema arvukuse järsku tõusu. Tema arvukus suureneb lõunapoolsematelt aladelt tagasisiirdujate arvel.

Pesitsusterritooriumi hõivab rohevint omale juba märtsi lõpul. Varsti algab mäng, mille kestel isaslind sageli emaslinnu kõrval oksal laulab. Aegajalt tõuseb ta lauldes õhku ja teeb pesapaiga kohal kaare, tiibadega omapäraselt veheldes ja küljelt küljele viskudes, et lõpuks samale või teisele oksale tagasi laskuda.

Pesapuuna eelistab rohevint kuuske. Pesa ehitab emaslind. Väljastpoolt koosneb pesa kuivadest kõrtest, raagudest, samblast ja samblikust, sisevooderduses leidub aga villa ja karvu. Vormilt ja ehitusviisilt sarnaneb pesa üldjoontes metsvindi pesaga, välisviimistluselt jääb sellele aga alla. Pesas olevad munad on sinakad kuni valkjad, hele- ja tumepruunide tähnide ning laikudega.

Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast umbes kahenädalastena. Poegi toidavad mõlemad vanalinnud. Häirimise korral käituvad rohevindid pesa juures võrdlemisi rahulikult, ainult mõnikord viskub emaslind pesalt maha ning eemaldub aeglaselt vigast teeseldes, et häirijat pesast eemale juhtida.

Septembris ja oktoobris rändab enamik meil pesitsenud rohevinte soojematele aladele.

 

Loe täiendavat infot!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri