Rohevint

Liiginimi eesti keeles Rohevint
Liiginimi ladina keeles Chloris chloris
Rahvapäraseid nimesid Roheline põõsalind
Suurus Kehapikkus 14-16 cm, tiibade siruulatus 25-35 cm, kaal 25-35 g.
Levik Levinud Euroopas, Loode-Aafrikas ja Lääne-Aasias kuni Uraaliteni. Eestis üldlevinud haudelind, kes puudub vaid suurtes suletud metsamassiivides. Introdutseeritud populatsioonid asuvad Kagu-Austraalias, Uus-Meremaal ja Uruguais.
Arvukus Eestis pesitseb 50 000 - 100 000 haudepaari, talvitub 200 000 - 400 000 lindu.
Elupaik ja -viis Eelistatult kultuurmaastik: pargid, kalmistud, haljastikurikkad elamurajoonid ja taluõued. Samuti hõrendatud metsad, metsaservad, maantee ja raudtee äärsetes kuusehekid, metsatukad ja põllud.
Ränne Rändavad rohevindid saabuvad meile enamasti märtsikuu jooksul, sügisene läbiränne algab septembri keskel ja lõpeb oktoobri lõpus. Osa populatsioonist paikne, talvine arvukus suureneb põhjast sisserändajate arvelt.
Toitumine Toit on peamiselt taimne, eriti seemned, taimepungad ja marjad, pesitsusajal toitub ka putukatest.
Pesitsemine ja areng
Pesitsusterritooriumi hõivab juba märtsi lõpul. Pesapuuna eelistab kuuske. Pesa koosneb väljastpoolt kuivadest kõrtest, raagudest, samblast ja samblikust, sisevooderduses leidub villa ja karvu. Vormilt ja ehitusviisilt sarnaneb pesa metsvindi pesaga. Emaslind muneb 4-7 sinakat hele- ja tumepruunide tähnidega muna, mida haub 11-14 päeva. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast umbes kahenädalastena. Poegi toidavad mõlemad vanalinnud. Häirimise korral käituvad rohevindid pesa juures võrdlemisi rahulikult, ainult mõnikord viskub emaslind pesalt maha ning eemaldub aeglaselt vigast teeseldes, et häirijat pesast eemale juhtida.
Ohustatus ja kaitse Ei ole looduskaitse all. Aeg-ajalt ohustavad rohevinte ulatuslikud haiguspuhangud, samuti röövlinnud ja väikekiskjad. Rahvusvaheliste ohuhinangute järgi on liik soodsas seisundis ja stabiilse arvukusega. Eestis on arvukus tõusnud.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik

2. Otsi liiginime järgi:

3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri