Kõrkja-roolind

Liiginimi eesti keeles Kõrkja-roolind
Liiginimi ladina keeles Acrocephalus schoenobaenus
Rahvapäraseid nimesid Kõõrikalind, roorääk, pilliroolind
Suurus Kehapikkus 11,5-13 cm, tiibade siruulatus 19 cm, kaal 10-14 g.
Levik Levinud üle kogu Eesti, vastavalt sobivate pesitsuspaikade olemasolule. Üldiselt on liigi levikualaks Euroopa, Põhja-Aafrika ja läänepoolne Aasia. Talvitusalad asuvad Aafrikas, Sahara kõrbest lõunas.
Arvukus Eestis pesitseb 100 000 - 150 000 paari.
Elupaik ja -viis Roogu kasvanud järved, põõsasniidud ja sood. Eriti seotud pajupõõsastikega. Põõsasluhtadel ning veekogude ja kraavide kaldavõsas on dominantliigiks. Päevase eluviisiga.
Ränne Rändlind, kes saabub enamasti aprilli lõpus-mai alguses, läbiränne kestab juuni alguseni. Enamik linde lahkub augustis, mil toimub ka põhjapoolsete haudelindude läbiränne.
Toitumine Putuktoiduline. Sügise poole toitub vähesel määral ka marjadest.
Pesitsemine ja areng
Pesa ehitatakse tavaliselt maapinnale kõrgesse rohtu, tarnamättale, pajupõõsasse või selle alla. Pesamaterjaliks on rohukõrred, tarnakulu ja muu kaldataimestiku aines. Maapinnale rajatud pesa on tassikujuline. Kurni võib leida juunikuu jooksul. Täiskurnas on 4-6 muna. Munad on valkjad, tihedasti kirjatud hallikate või pruunide täppidega. Haudevältus 12-14 päeva. Haub peamiselt emalind. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast kahenädalastena. Poegi toidavad mõlemad vanalinnud.
Ohustatus ja kaitse Ei ole looduskaitse all, kuid arvukus on mõnevõrra vähenenud. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on liik soodsas seisundis, kuid samuti langeva arvukusega. Suuremaid arvukuselangusi Euroopas on seostatud põuaperioodidega talvitusaladel Aafrikas.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri