Kaljukotkas

Liiginimi eesti keeles Kaljukotkas
Liiginimi ladina keeles Aquila chrysaetos
Rahvapäraseid nimesid Maakotkas, laanekotkas, kotkaskull
Suurus Kehapikkus 80-93 cm, tiibade siruulatus 190-225. Kaal isaslinnul 3-4,4 kg, emaslinnul 3,8-6 kg.
Levik Kaljukotkas on põhjapoolkera metsa- ja metsastepi lind, keda esineb ka mäestikes. Eestis on hajusalt levinud üle mandriosa.
Arvukus Eestis küllaltki haruldane lind, siin pesitseb 60-65 haudepaari ja talvitub 200-250 isendit.
Elupaik ja -viis Kaljukotka levik on otseselt seotud suurte loodusmassiividega, kus leidub piisavalt pesitsemiseks vajalikku puutumatut soo- ja metsamaastikku. Tulenevalt suurte sooalade levikust, puudub kaljukotkas praktiliselt Kagu-Eestist.

Ränne Eestis on kaljukotkas paigalind, kuid talvisel perioodil liiguvad nad toiduotsinguil ringi ka väljaspool pesitsusterritooriumi.Noorlinnud hulguvad laiemalt ringi, veetes suguküpsuse saavutamiseni 4-5 aastat naaberriikides ja Kesk-Euroopas.
Toitumine Põhitoiduks on väikesed imetajad (jänesed, närilised, küülikud, oravad, noored rebased), samuti suuremad kanalised ja korjused.
Pesitsemine ja areng
Eestis pesitseb suurtes soodes, rajades oma pesa tavaliselt sooserva või soosaarele metsa. Pesa rajatakse männile, mis peab olema kõrge ja tugev, et rasket pesa kanda. Pesitsemise ajal tuuakse pessa pidevalt noori männioksi juurde ning iga aasta kasvab pesa seega omajagu. Pesapaigad on väga põlised, kord kasutatud pesapaikadesse tullakse pidevalt tagasi. Pesa kohendamine algab veebruaris ja see on kotkastele kõige õrnem aeg, kuna sel perioodil häiritud linnud hülgavad valitava pesa ning sel aastal sinna enam ei tule. Märtsis muneb emaslind kaks kollakashalli täpilist muna ja haub neid 43-44 päeva. Enamasti lennuvõimestub vaid üks poeg, kes lahkub pesast 74-80 päeva vanuselt.
Ohustatus ja kaitse Kaljukotkas kuulub kaitstavate liikide I kategooriasse. Oluliseks ohuteguriks on toitumisalade hävinemine ning nende kavaliteedi langus, mis tingib kaljukotka peamiste saakobjektide - metsakanaliste ja lagesoo kurvitsaliste - arvukuse vähenemist. Samuti on aasta aastalt kasvanud liigi pesitsusaegne häirimine elupaigas inimese poolt. Tippkiskjana mõjutavad teda ka mitmesugused putukatõrjevahendid. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on kaljukotkas soodsas seisundis.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri