Kanepilind

Liiginimi eesti keeles Kanepilind
Liiginimi ladina keeles Linaria cannabina
Rahvapäraseid nimesid Kanepitutilind, kanepi varblane
Suurus Kehapikkus 12,5-14 cm, tiibade siruulatus 21-25 cm. Kaal 15-21 grammi.
Levik Levinud suuremas osas Euroopast, Edela-Aasias ja Loode-Aafrikas. Eestis on levik ebaühtlane, vastavalt sobivate pesitsuspaikade olemasolule.
Arvukus Eestis pesitseb 30 000 - 40 000 haudepaari. Arvukus talvel on 300 - 3000 isendit.
Elupaik ja -viis Kanepilind väldib suuri metsaalasid, kuid on enam-vähem ühtlaselt levinud kultuurmaastikus. Eriti arvukas on kadastikes, kuid pesitseb meelsasti ka tee- ja majaäärsetes kuusehekkides, võsastunud aedades, parkides ja kalmistutel, jäätmaal ja väikeasulates. Pesitsusajal elutseb salkades. Väljaspool pesitsusaega moodustab suuri parvi.
Ränne Kanepilind on Eestis rändlind. Saabub märtsikuu jooksul, enamasti suurte salkadena. Sügisränne kestab septembrist oktoobri lõpuni. Talvitusalad asuvad peamiselt Lõuna-Euroopas. Üksikud isendid võivad ebaregulaarselt ka Eestisse talvituma jääda.
Toitumine Toiduks on peamiselt igasugused taimeseemned. Pesitsusajal kasutab toiduks ka putukaid.
Pesitsemine ja areng
Emaslinnu üksinda ehitatud pesa paikneb tavaliselt kuusel ja on hästi varjatud. See on tihe viltjas moodustis, mis on ehitatud peentest raagudest, juurekestest ja rohukõrtest. Emaslind muneb 3-7 valkjassinist, roostekarva täppidega muna, mida haub 11-14 päeva. Poegi toidavad mõlemad vanalinnud pugus pehmendatud toiduga. Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad pesast umbes kahenädalastena. Pärast pesast lahkumist hoolitseb nende eest peamiselt isaslind.
Ohustatus ja kaitse Liik ei ole looduskaitse all, kuid arvukus on mõnevõrra langenud. Ohuteguriteks on intensiivistuv põllumajandus, looduslikeks vaenlasteks on röövlinnud ja väikekiskjad. Rahvusvaheliste ohuhinnangute järgi on kanepilinnud soodsas seisundis, kuid Euroopa mastaabis on arvukus samuti langemas.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri