Kühmnokk-luik

Liiginimi eesti keeles  Kühmnokk-luik
Liiginimi ladina keeles Cygnus olor
Rahvapäraseid nimesid Punanokk-luik
Kehamõõtmed Eesti suurim lind. Kehapikkus 140-160 cm, tiibade siruulatus 200-240 cm. Kaal 9-13 kg.
Levik Levinud on Euraasia metsa- ja stetpivööndi veekogudel Briti saartest Ussuurimaani. Põhjapiir ulatub levilal Lõuna-Soomeni ning lõunapiir Vahemereni. Eraldiseisvaid levilalaike leidub ka Aasias. Parkides peetakse teda sageli kui ilulindu - sellest on saanud alguse naturaliseerunud populatsioonid Põhja-Ameerikas, väljaspool looduslikku levilat. Eestis levinud eelkõige Lääne-Eesti saartel ja Lääne- ning Põhja-Eesti rannikul.
Arvukus  Eestis pesitseb 4000-5000 paari, talvitub 8000 - 17 000 isendit.
Elupaik ja -viis Eelistab taimestikurikkaid merelahtesid ja rannikujärvi, teinekord ka lagedaid meresaari.
Ränne Lääne-Euroopas paigalind, paljud levila põhja- ja idaosas pesitsevad linnud talvituvad soodsate jää- ja ilmastikuolude korral ka Läänemere ääres. Rändavad isendid saabuvad meile juba märtsikuus, viimased lahkuvad veekogude täieliku kinnikülmumise ajal, tavaliselt alates novembrist.
Toitumine  Toitub peamiselt veetaimedest, sööb ka putukaid ja molluskeid.
Pesitsemine ja areng Pesitsemist alustab aprilli teisel poolel-mai algul. Pesa paikneb tavaliselt roostikus ja on suur taimedest kuhil, mille tipus on pesalohk. Ehitusmaterjalina kasutatakse pilliroogu, hundinuia, tarnasid ja teisi veekogude kaldataimi, ka adru. Linnud kasutavad sama pesa(kohta) aastast aastasse, seda igal aastal parandades või uuesti ehitades. Emaslind muneb pessa 4-8 suurt rohekashalli muna. Haudumine kestab 36-38 päeva ja kuigi haudumisest võtavad osa mõlemad linnud, istub pesal tavaliselt emane ning isaslind on lähedal valves. Pojad kooruvad juuni algul. Kühmnokk-luige pojad on pesahülgajad, pärast koorumist on nad enam-vähem kohe võimelised emaslinnule järgnema. Lennuvõimestuvad septembri algul.
Ohustatus ja kaitse Ei ole looduskaitse all. Looduslikke vaenlasi täiskasvanud luigel praktiliselt ei ole. Inimene ohustab kühmnokk-luike eelkõige veekogude saastamisega. Arvukus on siiski viimastel kümnenditel oluliselt tõusnud ja levilapiirid laienenud.

 

Loe lühiteksti ja vaata pilti!
1. Eesti lindude süstemaatiline nimestik
2. Otsi liiginime järgi:
3. Siinkäsitletavate lindude liiginimekiri